Aritmetika

   Čísla
   Sčítání a odčítání: základy
   Sčítání a odčítání víceciferné
   Násobení a dělení
   Počítání: kombinace operací
   Kladná a záporná čísla
   Dělitelnost
   Mocniny a odmocniny
   Logaritmus
   Číselné soustavy
   Číselná osa

Zlomky, procenta, desetinná čísla

   Zlomky
   Procenta
   Desetinná čísla

Geometrie

   Prostorová představivost
   Geometrické pojmy
   Obsah, obvod
   Objem, povrch
   Úhly
   Geometrické konstrukce
   Operace a vlastnosti v rovině
   Pravoúhlý trojúhelník
   Analytická geometrie
Geometrie: mix

Elementární algebra

   Algebraické výrazy a jejich úpravy
   Rovnice
   Úlohy s rovnicemi
   Nerovnice
   Posloupnosti a řady

Funkce

   Typy a vlastnosti funkcí
   Grafy funkcí
   Lineární funkce
   Kvadratické funkce
   Goniometrické funkce
   Exponenciální a logaritmické funkce

Jednotky, míry

   Čas
   Jednotky
Peníze

Diskrétní matematika

   Množiny
   Logika
   Kombinatorika
   Pravděpodobnost

Statistika a práce s daty

   Grafy a tabulky
   Popisná statistika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence