Aritmetika

   Čísla
   Sčítání a odčítání: základy
   Sčítání a odčítání víceciferné
   Násobení a dělení
   Počítání: kombinace operací
   Kladná a záporná čísla
   Dělitelnost
   Mocniny a odmocniny  
   Logaritmus  
   Číselné soustavy
   Číselná osa  

Zlomky, procenta, desetinná čísla

   Zlomky  
   Procenta  
   Desetinná čísla  

Geometrie

   Prostorová představivost
   Geometrické pojmy  
   Rovinné útvary
   Obsah, obvod  
   Objem, povrch  
   Úhly  
   Geometrické konstrukce  
   Operace a vlastnosti v rovině  
   Pravoúhlý trojúhelník
   Analytická geometrie
Geometrie: mix

Elementární algebra

   Algebraické výrazy a jejich úpravy  
   Rovnice  
   Úlohy s rovnicemi
   Nerovnice
   Posloupnosti a řady

Funkce

   Typy a vlastnosti funkcí
   Grafy funkcí
   Lineární funkce  
   Kvadratické funkce  
   Goniometrické funkce  
   Exponenciální a logaritmické funkce

Jednotky, míry

   Čas
   Jednotky  
Peníze

Diskrétní matematika

   Množiny  
   Logika  
   Kombinatorika
   Pravděpodobnost
   Popisná statistika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence