Hodnoty goniometrických funkcí


Nadřazené téma: Goniometrické funkce

Předcházející téma: Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPexesoTýmovkaZávody

Často používané hodnoty goniometrických funkcí ilustruje tento obrázek jednotkové kružnice – x-ová souřadnice bodu odpovídá hodnotě \cos z daného úhlu, y-ová souřadnice bodu odpovídá hodnotě \sin z daného úhlu.


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Hodnoty goniometrických funkcí   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Hodnoty goniometrických funkcí   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Hodnoty goniometrických funkcí   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Hodnoty goniometrických funkcí   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM