Mřížkovaná

Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání – prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů. Máme tu ovšem i úlohy, které nejsou úplně jednoduché...

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.

Jeden bod osově  »
Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Úlohy
Krystaly

Přehled

Mřížkovaná: rozcvičkavyřešeno 0 z 7
Čtyřúhelníkyvyřešeno 0 z 10
Osová souměrnostvyřešeno 0 z 11
Středová souměrnostvyřešeno 0 z 8
Rovnoběžkyvyřešeno 0 z 9
Kolmicevyřešeno 0 z 9
Vzdálenostivyřešeno 0 z 9
Trojúhelníkyvyřešeno 0 z 10
Obvodvyřešeno 0 z 5
Obsahvyřešeno 0 z 11
Otočenívyřešeno 0 z 5
Těžištěvyřešeno 0 z 8
Pythagorova větavyřešeno 0 z 10
Podobnost, shodnostvyřešeno 0 z 6
Čtyřúhelníky těžšívyřešeno 0 z 6
Osová souměrnost těžšívyřešeno 0 z 6
Středová souměrnost těžšívyřešeno 0 z 5
Rovnoběžky těžšívyřešeno 0 z 6

Celkem vyřešeno: 0 z 141

Přehled krystaly

Mřížkovaná: rozcvičkazískáno 0 z 7
Čtyřúhelníkyzískáno 0 z 11
Osová souměrnostzískáno 0 z 11
Středová souměrnostzískáno 0 z 8
Rovnoběžkyzískáno 0 z 11
Kolmicezískáno 0 z 12
Vzdálenostizískáno 0 z 11
Trojúhelníkyzískáno 0 z 21
Obvodzískáno 0 z 11
Obsahzískáno 0 z 20
Otočenízískáno 0 z 7
Těžištězískáno 0 z 10
Pythagorova větazískáno 0 z 16
Podobnost, shodnostzískáno 0 z 14
Čtyřúhelníky těžšízískáno 0 z 16
Osová souměrnost těžšízískáno 0 z 13
Středová souměrnost těžšízískáno 0 z 10
Rovnoběžky těžšízískáno 0 z 13

Celkem získáno: 0 z 222

Mřížkovaná: rozcvička

Čtyřúhelníky

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Rovnoběžky

Kolmice

Vzdálenosti

Trojúhelníky

Obvod

Obsah

Otočení

Těžiště

Pythagorova věta

Podobnost, shodnost

Čtyřúhelníky těžší

Osová souměrnost těžší

Středová souměrnost těžší

Rovnoběžky těžší

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat