Mřížkovaná

Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání – prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů. Máme tu ovšem i úlohy, které nejsou úplně jednoduché...

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.

Dvojice rovnoběžek B  »
Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Přehled krystaly

Mřížkovaná: rozcvičkazískáno 1 z 7
Čtyřúhelníkyzískáno 0 z 11
Osová souměrnostzískáno 0 z 11
Středová souměrnostzískáno 0 z 8
Rovnoběžkyzískáno 0 z 11
Kolmicezískáno 0 z 12
Vzdálenostizískáno 0 z 11
Trojúhelníkyzískáno 0 z 21
Obvodzískáno 0 z 11
Obsahzískáno 0 z 20
Otočenízískáno 0 z 7
Těžištězískáno 0 z 10
Pythagorova větazískáno 0 z 16
Podobnost, shodnostzískáno 0 z 14
Čtyřúhelníky těžšízískáno 0 z 16
Osová souměrnost těžšízískáno 0 z 13
Středová souměrnost těžšízískáno 0 z 10
Rovnoběžky těžšízískáno 0 z 13

Celkem získáno: 1 z 222

Mřížkovaná: rozcvička

Čtyřúhelníky

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Rovnoběžky

Kolmice

Vzdálenosti

Trojúhelníky

Obvod

Obsah

Otočení

Těžiště

Pythagorova věta

Podobnost, shodnost

Čtyřúhelníky těžší

Osová souměrnost těžší

Středová souměrnost těžší

Rovnoběžky těžší

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM