Mřížkovaná

Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání – prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů. Máme tu ovšem i úlohy, které nejsou úplně jednoduché...

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.

Dvojice rovnoběžek B  »
Vyřešené úlohy
Získané krystaly

Přehled

Mřížkovaná: rozcvičkavyřešeno 0 z 7
Čtyřúhelníkyvyřešeno 0 z 9
Osová souměrnostvyřešeno 0 z 11
Středová souměrnostvyřešeno 0 z 8
Rovnoběžkyvyřešeno 0 z 9
Kolmicevyřešeno 0 z 9
Vzdálenostivyřešeno 0 z 9
Trojúhelníkyvyřešeno 0 z 10
Obvodvyřešeno 0 z 5
Obsahvyřešeno 0 z 11
Otočenívyřešeno 0 z 5
Těžištěvyřešeno 0 z 8
Pythagorova větavyřešeno 0 z 10
Podobnostvyřešeno 0 z 6
Čtyřúhelníky těžšívyřešeno 0 z 7
Osová souměrnost těžšívyřešeno 0 z 6
Středová souměrnost těžšívyřešeno 0 z 5
Rovnoběžky těžšívyřešeno 0 z 6

Celkem vyřešeno: 0 z 141

Přehled krystaly

Mřížkovaná: rozcvičkazískáno 0 z 7
Čtyřúhelníkyzískáno 0 z 10
Osová souměrnostzískáno 0 z 11
Středová souměrnostzískáno 0 z 8
Rovnoběžkyzískáno 0 z 11
Kolmicezískáno 0 z 12
Vzdálenostizískáno 0 z 11
Trojúhelníkyzískáno 0 z 21
Obvodzískáno 0 z 11
Obsahzískáno 0 z 20
Otočenízískáno 0 z 7
Těžištězískáno 0 z 10
Pythagorova větazískáno 0 z 16
Podobnostzískáno 0 z 14
Čtyřúhelníky těžšízískáno 0 z 17
Osová souměrnost těžšízískáno 0 z 13
Středová souměrnost těžšízískáno 0 z 10
Rovnoběžky těžšízískáno 0 z 13

Celkem získáno: 0 z 222

Mřížkovaná: rozcvička

Čtyřúhelníky

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Rovnoběžky

Kolmice

Vzdálenosti

Trojúhelníky

Obvod

Obsah

Otočení

Těžiště

Pythagorova věta

Podobnost

Čtyřúhelníky těžší

Osová souměrnost těžší

Středová souměrnost těžší

Rovnoběžky těžší

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence