Ukázky

Logaritmické rovnice

Nejprve stanovíme podmínky. Argument logaritmu musí být kladný, tedy:
, platí vždyČleny obsahující logaritmus převedeme na jednu stranu.
Upravíme pravou stranu.
Jaký je základ logaritmů?101Převedeme na exponenciální rovnici.
Řešením této rovnice je:

Přímá a nepřímá úměrnost

Na balíčku 750 gramů těstovin fusilli je napsáno, že vystačí na 6 porcí. Kolik gramů fusilli by měl odvážit italský šéfkuchař maestro Davido, chce-li připravit pouze 5 porcí?Která z následujících závislostí platí?Když budeme mít dvojnásobné množství těstovin, uvaříme poloviční počet porcí.Když budeme mít dvojnásobné množství těstovin, uvaříme dvojnásobný počet porcí.Jaká úměra je tedy mezi množstvím těstovin a počtem porcí?přímá úměranepřímá úměraCo bude nejužitečnější zjistit?Kolik porcí dokážeme udělat z 1 gramu těstovin.Kolik gramů těstovin potřebujeme na 1 porci.Kolik?
A kolik gramů těstovin potřebujeme na 5 porcí?
Jak bude znít odpověď?Maestro Davido by měl na 5 porcí odvážit gramů těstovin fusilli.Maestro Davido by měl na 5 porcí odvážit 625 gramů těstovin fusilli.

Obsah šedé oblasti

Určete obsah šedě vybarvené části.Jakým nejjednodušším způsobem můžeme spočítat obsah šedě vybarvené části?Určíme délky stran šedého čtyřúhelníku a spočítáme jeho obsah.Spočítáme obsah bílých částí a odečteme od obsahu celého obdélníka.Správně. Pro pravoúhlé trojúhelníky s odvěsnami platí:
Jaký je tedy obsah menšího bílého trojúhelníku?
A jaký je obsah většího trojúhelníku?
Obsah šedé části je pak
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence