Aritmetika


« Na přehled témat


Podtémata

Čísla
              Počítání do 20
              Číselná osa do 20 Více 
              Počítání do 100
              Porovnávání čísel do 100
              Čísla slovně
              Zaokrouhlování na desítky a stovky Více 
Sčítání a odčítání: základy
              Sčítání a odčítání do 10
              Sčítání a odčítání do 20
              Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
              Sčítání a odčítání od 20 do 100
              Sčítání a odčítání nad 100
              Sčítání pod sebou Více 
              Odčítání pod sebou Více 
              Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
              Malá násobilka Více 
              Násobení víceciferné
              Písemné násobení pod sebou
              Dělení jednociferné Více 
              Dělení se zbytkem Více 
              Dělení víceciferné
              Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
              Pořadí operací, závorky Více 
              Počítání s nápadem
              Přibližné počítání
              Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
              Porovnávání kladných a záporných čísel
              Číselná osa: kladná a záporná čísla Více 
              Počítání se zápornými čísly Více 
              Výrazy s absolutní hodnotou Více 
              Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
              Sudé, liché
              Dělitelnost Více 
              Největší společný dělitel Více 
              Nejmenší společný násobek Více 
              Prvočísla Více 
              Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny Více 
              Odmocniny Více 
              Vědecký zápis čísel Více 
              Záporné mocniny Více 
              Výrazy s mocninami a odmocninami Více 
              Logaritmus Více 
              Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
              Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
              Zlomky, mocniny, odmocniny Více 
Číselné soustavy
              Římské číslice Více 
              Binární čísla Více 
Číselná osa Více 
              Číselná osa: kladná a záporná čísla Více 
              Zlomky na číselné ose Více 
              Číselná osa do 20 Více 
              Desetinná čísla na číselné ose Více 

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Aritmetika
Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Porovnávání čísel do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost   
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Prvočísla   
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Vědecký zápis čísel   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Výrazy s logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Desetinná čísla na číselné ose   

Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.

Aritmetika
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Násobení víceciferné
Dělení se zbytkem   
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Kombinace základních operací
Dělitelnost
Dělitelnost: mix
Dělitel, násobek

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Aritmetika
Čísla
Počítání do 20
Číselná osa do 20   
Počítání do 100
Čísla slovně
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání obrázkově
Odčítání obrázkově
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Malá násobilka obrázkově
Tabulka malé násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné   
Dělení obrázkově
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Číselná osa do 20   
Desetinná čísla na číselné ose   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Aritmetika
Čísla
Číselná osa do 20   
Počítání do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky   
Počítání s nápadem
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Číselná osa do 20   

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Aritmetika
Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   

Kalkulačka

Úloha, u které musíte logicky myslet i počítat. Dostala se vám do ruky kalkulačka, na které chybí některá tlačítka. Vašim úkolem je vyrobit na displeji zadaná čísla.

Logaritmus

Mocniny a odmocniny

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Aritmetika
      Sčítání a odčítání: základy
           Sčítání a odčítání do 10
1
2
3
4
Spustit
           Sčítání a odčítání do 20
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Sčítání a odčítání víceciferné
           Sčítání a odčítání od 20 do 100
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Násobení a dělení
           Malá násobilka
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
           Dělení jednociferné
1
2
3
4
Spustit
      Kladná a záporná čísla
           Číselná osa: kladná a záporná čísla
1
2
3
4
Spustit
           Počítání se zápornými čísly
1
2
3
4
Spustit
      Dělitelnost
           Sudé, liché
1
2
3
4
Spustit
           Dělitelnost
1
2
3
Spustit
      Mocniny, odmocniny, logaritmy
           Logaritmus
1
2
3
Spustit
      Číselné soustavy
           Římské číslice
1
2
3
4
Spustit
           Binární čísla
1
2
3
4
Spustit
      Číselná osa
           Číselná osa: kladná a záporná čísla
1
2
3
4
Spustit
           Zlomky na číselné ose
1
2
3
Spustit
           Desetinná čísla na číselné ose
1
2
3
4
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Aritmetika
      Sčítání a odčítání: základy
           Sčítání a odčítání do 20
1
2
3
4
5
6
7
8
Spustit
      Násobení a dělení
           Dělení jednociferné
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Dělení víceciferné
1
2
3
4
5
6
7
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Aritmetika
      Sčítání a odčítání: základy
           Sčítání a odčítání do 10
1
2
3
4
5
Spustit
           Sčítání a odčítání do 20
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Sčítání a odčítání víceciferné
           Sčítání a odčítání od 20 do 100
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Násobení a dělení
           Malá násobilka
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Dělení jednociferné
1
2
3
4
5
Spustit
      Mocniny, odmocniny, logaritmy
           Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
1
2
3
Spustit
      Číselné soustavy
           Římské číslice
1
2
3
4
5
Spustit
           Binární čísla
1
2
3
4
Spustit

Územíčka

Hra pro více hráčů. Odpovídáte na otázky a bojujete s ostatními o území. Je důležitá nejen správnost, ale i rychlost.

Aritmetika
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Dělení jednociferné   
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Logaritmus   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Aritmetika
Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Porovnávání čísel do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost   
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Prvočísla   
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Vědecký zápis čísel   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Výrazy s logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Desetinná čísla na číselné ose   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Aritmetika
Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Porovnávání čísel do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky   
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost   
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   
Prvočísla   
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Vědecký zápis čísel   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   
Číselná osa
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Zlomky na číselné ose   
Desetinná čísla na číselné ose   

Tipovačka

Hra pro více hráčů, lze hrát i v jednom. V omezeném čase odhadujete správný výsledek výpočtu na číselné ose. Nejpřesnější tip vítězí.

Aritmetika
Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Logaritmus   
Číselná osa
Zlomky na číselné ose   
Desetinná čísla na číselné ose   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM