Prvočísla


Nadřazené téma: Dělitelnost

Předcházející téma: Dělitelnost

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaTýmovkaZávody

Prvočíslo je přirozené číslo větší než 1, které je dělitelné pouze jedničkou a sebou samým. Přirozená čísla větší než 1, která nejsou prvočísla, se nazývají složená čísla. Prvočísel je nekonečně mnoho. Každé číslo lze rozložit jednoznačně na prvočíselný součin, např. 12 = 2 \cdot 2 \cdot 3, 30 = 2 \cdot 3\cdot 5.

Prvočísla menší než 100 jsou: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Prvočísla   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Prvočísla   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Prvočísla   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM