Úvod

Prvočíslo je přirozené číslo větší než 1, které je dělitelné pouze jedničkou a sebou samým. Přirozená čísla větší než 1, která nejsou prvočísla, se nazývají složená čísla. Prvočísel je nekonečně mnoho. Každé číslo lze rozložit jednoznačně na prvočíselný součin, např. 12 = 2 \cdot 2 \cdot 3, 30 = 2 \cdot 3\cdot 5.

Prvočísla menší než 100 jsou: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Prvočísla   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM