Psaná odpověď

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání do 100
Římské číslice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Čísla do 1 000 slovně
Velká čísla slovně
Čísla: mix
Porovnávání a zaokrouhlování
Porovnávání čísel do 1 000 000
Zaokrouhlování na desítky a stovky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zaokrouhlování velkých čísel
Porovnávání a zaokrouhlování: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odčítání pod sebou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka  
Zobrazit vysvětlení tématu
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Násobilka čísla 10
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení se zbytkem  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Sčítání a odčítání se závorkami
Pořadí operací, závorky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Doplňování řad: počítání
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání se zápornými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s absolutní hodnotou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Největší společný dělitel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělitelnost: mix
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odmocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobrazit vysvětlení tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty se zlomky
Zlomky: mix
Procenta
Počítání s procenty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty s desetinnými čísly
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Počty vrcholů, stěn, hran  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pythagorova věta: mix
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obvod na mřížce: mix
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah (na mřížce)
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obsah kruhu (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah na mřížce: mix
Délka a obvod
Obvod trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod čtverce a obdélníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod rovnoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod lichoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Délka oblouku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník
Obsah
Obsah trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah čtverce a obdélníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah rovnoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah lichoběžníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah kruhu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah kruhové výseče  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah: kombinace útvarů
Obsah: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Objem a povrch
Povrch
Povrch krychle a kvádru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch hranolu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch jehlanu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch hranatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch válce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch kužele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch koule  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povrch kulatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem
Objem krychle a kvádru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem hranolu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem jehlanu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem hranatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem válce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem kužele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem koule  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem kulatých těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly ve čtyřúhelníku  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly a mnohoúhelníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úhly: mix
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Souřadnice bodů v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzdálenost bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzdálenost bodů v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Body: mix
Úsečky
Délka úsečky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Délka úsečky v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Střed úsečky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Střed úsečky v prostoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úsečky: mix
Vektory
Souřadnice vektoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Velikost vektoru  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha vektorů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vektory: mix
Operace s vektory
Vektory: skalární součin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přímky
Parametrická rovnice přímky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obecná rovnice přímky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha přímek v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přímky: mix
Kuželosečky
Kružnice (kuželosečka)  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kružnice: středová rovnice
Elipsa  
Zobrazit vysvětlení tématu
Elipsa: středová rovnice
Parabola  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hyperbola  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hyperbola: středová rovnice
Kuželosečky: mix

Elementární algebra

Poměry
Poměry: změna a rozdělení čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: výpočty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Poměry: měřítko mapy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice se závorkami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice se zlomky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice s desetinnými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Základní rovnice: mix
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dvě rovnice o dvou neznámých  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Exponenciální rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Logaritmické rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pokročilé rovnice: mix
Úlohy s rovnicemi
Vyjádření neznámé z rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky
Jednotky délky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky hmotnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky obsahu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky: mix

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pravděpodobnost
Základní pravděpodobnost jevu
Opakované pokusy a složené jevy
Pravděpodobnost: mix
Pravděpodobnost: kostky
Popisná statistika
Průměr a medián  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti aritmetického průměru
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence