Počítání

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20  Nový obsah
Počítání do 100
Zaokrouhlování na desítky a stovky
Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20   
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání od 20 do 100   
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné
Dělení se zbytkem
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky   
Počítání s nápadem
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly
Výrazy s absolutní hodnotou
Dělitelnost
Dělitel, násobek   
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  Nový obsah
Odmocniny  Nový obsah
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Římská čísla
Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose     Nový obsah
Krácení zlomků   
Smíšená čísla     Nový obsah
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Výpočty se zlomky  Nový obsah
Procenta
Počítání s procenty
Zlomky a procenta
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení a dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla     Nový obsah
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny  Nový obsah
Desetinná čísla: mix
Výpočty s desetinnými čísly  Nový obsah

Geometrie

Prostorová představivost
Počet kostek  Nový obsah
Názvy a vlastnosti útvarů
Počty vrcholů, stran, hran  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky  Nový obsah
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití
Pythagorova věta: aplikace

Elementární algebra

Výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů
Mnohočleny s jednou proměnnou  Nový obsah
Mnohočleny s více proměnnými  Nový obsah
Lomené výrazy
Zjednodušování lomených výrazů  Nový obsah
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou     Nový obsah
Rovnice se závorkami  Nový obsah
Rovnice s neznámou ve jmenovateli  Nový obsah
Rovnice se zlomky
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice  Nový obsah
Dvě rovnice o dvou neznámých  Nový obsah
Kvadratické rovnice
Exponenciální rovnice  Nový obsah
Rovnice: mix

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Počítání s časem
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost: kostky  Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM