Počítání

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Dělení víceciferné | lehké
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20
Počítání do 100  Nový obsah
Čísla slovně  Nový obsah
Zaokrouhlování na desítky a stovky  Nový obsah
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100  Nový obsah
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100  Nový obsah
Sčítání pod sebou     Nový obsah
Odčítání pod sebou  Nový obsah
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné  Nový obsah
Dělení jednociferné
Dělení se zbytkem     Nový obsah
Dělení víceciferné  Nový obsah
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky   
Počítání s nápadem
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah
Výrazy s absolutní hodnotou
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Největší společný dělitel  Nový obsah
Nejmenší společný násobek  Nový obsah
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Římská čísla
Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků
Zlomky na číselné ose
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Výpočty se zlomky
Procenta
Počítání s procenty
Zlomky a procenta
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Výpočty s desetinnými čísly

Geometrie

Prostorová představivost
Počet kostek
Názvy a vlastnosti útvarů
Počty vrcholů, stran, hran
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)  Nový obsah
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití
Pythagorova věta: aplikace
Pythagorova věta: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  Nový obsah
Úpravy výrazů s více proměnnými  Nový obsah
Lomené výrazy   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice     Nový obsah
Základní rovnice s jednou neznámou     Nový obsah
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky     Nový obsah
Rovnice s desetinnými čísly  Nový obsah
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Počítání s časem
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti     Nový obsah

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost: kostky

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM