Počítání

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Malá násobilka | střední
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20   
Počítání do 100  Nový obsah
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky     Nový obsah
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Doplňování řad: sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Malá násobilka     Nový obsah
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné  Nový obsah
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Doplňování řad: počítání
Pořadí operací, závorky     Nový obsah
Počítání s nápadem
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly   
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Největší společný dělitel     Nový obsah
Nejmenší společný násobek     Nový obsah
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny     Nový obsah
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Sčítání zlomků s obrázky
Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky: mix
Výpočty se zlomky
Procenta
Počítání s procenty   
Zlomky a procenta   
Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel     Nový obsah
Dělení desetinných čísel     Nový obsah
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Výpočty s desetinnými čísly

Geometrie

Prostorová představivost
Počet kostek
Názvy a vlastnosti útvarů
Počty vrcholů, stran, hran
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou     Nový obsah
Úpravy výrazů s více proměnnými     Nový obsah
Lomené výrazy   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základní rovnice s jednou neznámou   
Rovnice se závorkami   
Rovnice s neznámou ve jmenovateli   
Rovnice se zlomky   
Rovnice s desetinnými čísly   
Rovnice s lomenými výrazy   
Vyjádření neznámé z rovnice   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Počítání s časem
Jednotky
Jednotky délky     Nový obsah
Jednotky hmotnosti     Nový obsah
Jednotky obsahu     Nový obsah
Jednotky objemu     Nový obsah

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla   
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost: kostky

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
9. 11. 2019Násobení vícecifernétěžké
4. 11. 2019Dvě rovnice o dvou neznámýchstřední
17. 10. 2019Kladná a záporná čísla: mixstřední

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
17. 10. 2019Kladná a záporná čísla: mixstřední

Procvičte si nedávné chyby

Aritmetika

    ČíslaChyby: 1 Procvičit
    Sčítání a odčítání: základyChyby: 1 Procvičit
    Násobení a děleníChyby: 1 Procvičit
    Kladná a záporná číslaChyby: 3 Procvičit
    Mocniny, odmocniny, logaritmyChyby: 1 Procvičit

Zlomky, procenta, desetinná čísla

    Desetinná číslaChyby: 10 Procvičit

Elementární algebra

    RovniceChyby: 2 Procvičit

Jednotky, míry

    JednotkyChyby: 8 Procvičit

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM