Odmocniny


Nadřazené téma: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Předcházející téma: Mocniny


Odmocňování v matematice je částečně inverzní operací k umocňování. Druhá odmocnina z čísla x je takové číslo a, pro které platí a^2 = x. Druhou odmocninu značíme \sqrt{x}. Obecně pak n-tá odmocnina z x je takové číslo a, pro které platí a^2 = x, n-tou odmocninu značíme \sqrt[n]{x}.

Příklady:

  • \sqrt{9} = 3, protože 3^2 = 3
  • \sqrt{25} = 5, protože 5^2 = 25
  • \sqrt{100} = 10, protože 10^2 = 100
  • \sqrt[3]{125} = 5, protože 5^3 = 25
  • \sqrt[5]{32} = 2, protože 2^5 = 32

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Odmocniny   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Odmocniny   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Odmocniny   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Odmocniny   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Odmocniny   

Tipovačka

Hra pro více hráčů, lze hrát i v jednom. V omezeném čase odhadujete správný výsledek výpočtu na číselné ose. Nejpřesnější tip vítězí.

Odmocniny   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM