Aritmetika: Čísla

Počítání do 20

Číselná osa do 20

Porovnávání čísel do 20

Počítání do 100

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1000

Čísla do 1 000 slovně

Velká čísla slovně

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Čísla: mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 10

Sčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Odčítání s přechodem přes desítku (rozklad)

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání, odčítání a myšlení

Sčítání a odčítání: základy mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Porovnávání zlomků

Zlomky: mix

Geometrie: Obsah a obvod

Délka úsečky (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence