Matematika: 5. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Dělení se zbytkem

Pan Rafan koupil v obchůdku s psím zbožím 18 psích ponožek, protože venku je pořádná zima a mnoha jeho malým čivavám mrzly packy. Více ponožek už bohužel neměli, všechny byly vyprodané. Kolika čivavám mohl pan Rafan obout všechny nohy do psích ponožek?

Sčítání pod sebou

Desetinná čísla na číselné ose

Pořadí operací, závorky

Násobení a dělení: mix

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

3D objekty z různých pohledů

Počty: lehké

Písemné násobení pod sebou

SprávněŠpatně

Slovní úlohy s časem

Paní Havrdová čeká na autobus, který má jet v 11:17. Paní Havrdová si bohužel zapomněla hodinky, a tudíž se zeptala pána s oranžovou kravatou. Ten jí řekl, že je „přesně čtvrt na dvanáct“. Za kolik minut má jet paní Havrdové autobus?

Malá násobilka

21
20

Číselná osa: kladná a záporná čísla

3
835715
-11-2375
-18

Pořadí operací, závorky

14
62
79
3

Souřadnice bodů

Jednotky času

5 minut

300 sekund30 sekund

Zlomky: mix

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Násobení a dělení: mix

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání zlomků s obrázky

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Odhady procent – tečky

20 %

Procenta: mix

Ve školní jídelně Královská Bašta nabízeli ve středu na oběd dvě jídla: ražniči s opečenými bramborami a staročeskou žemlovku. Celkem si oběd objednalo 200 zájemců, z toho si 40 % zvolilo ražniči. Kolik porcí žemlovky kuchařky ve středu připravily?

Sčítání a odčítání nad 100

548
117
198
138
48940

Pojmy související s trojúhelníkem

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen rovnoramenný trojúhelník?

Rozdělovačka: střední

Skákačka: střední

Tabulka malé násobilky

Kostky: plán stavby

Jednotky času

2 hodiny a 10 minut = minut

Slovní úlohy na sloupcové grafy

V grafu vidíme vývoj počtu odběratelů tří vybraných JůTůberů v průběhu čtyř let. O kolik odběratelů měl v roce 2015 Jirka Král více než zbylí dva JůTůbeři dohromady?

Doplňování řad: počítání

Sokoban: záludné

Násobení desetinných čísel

Jednotky délky

Poznávání úhlů

Římské číslice

11LI9
1019951
ILCIIC
IX49XI

Počty: těžší

Kombinace základních operací

V jednom pytli je 6 kg brambor, ve druhém dvakrát více. Kolik kilogramů brambor je v obou pytlích dohromady?

Římské číslice

Zapiš VII pomocí arabských číslic.

Tabulka malé násobilky

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 5,655 na setiny.

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Násobení desetinných čísel

Osová souměrnost

Úhly v trojúhelníku

Skákačka: těžké

Osová souměrnost

Násobení víceciferné

Poznávání zlomků

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Obsah, obvod: mix

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Římské číslice

CCCLVI

Sčítání pod sebou

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Můj děda je o 52 let starší než já a oslaví za rok své pětašedesáté narozeniny. Kolik je mi let?

Násobení víceciferné

Pan Vytrvalý je nadšený běžec a letos má v plánu uběhnout celkem 17 závodních maratonů. Do svého tréninkového deníku si počítá, kolik kilometrů při těchto závodech uběhne. Kolik kilometrů mu vychází? Maraton měří, jak známo, 42 kilometrů (plus nějaké metry navíc, ale ty pan Vytrvalý nepočítá).

Prostorová představivost: mix

Kulička: střední

Římské číslice

XXXIXXIX

Úhly v trojúhelníku

Souřadnice bodů

Pavučiny s násobením

Zlomky slovně

dvě pětiny
dvě sedminypět sedmin
sedm pětin
devět sedmin
pět devítin

Jednotky teploty: ze života

teplota lidského těla

37 °C45 °C

Převody jednotek obsahu

Střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pořadí operací, závorky

Násobení víceciferné

A: Vypočítejte
A: Roznásobíme.
A: Sečteme.
???

Převody jednotek délky

6 m

600 cm600 km

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Sčítání a odčítání desetinných čísel

6,36
6,1
6,28,1
6,6

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete délku strany čtverce, jestliže platí:

Stavby z kostek: pohled ze stran

Sčítání a odčítání nad 100

Jednotky obsahu

Sčítací pyramidy

Desetinná čísla na číselné ose

Násobení a dělení: mix

Maminka si nechala v květinářství rozměnit stokorunu na desetikoruny. Kolik desetikorun dostala?

Rozdělovačka: lehké

Násobení víceciferné

945385800
500
480
648

Čísla: mix

Zaokrouhlete 783 na desítky.

Úhly v trojúhelníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Jaký úhel v prvním kroku určíme?ACBBACA: Úhel ACB je vrcholový k úhlu 50°. Jaká je jeho velikost?130°50° ???

Poznávání úhlů

Kombinace operací: mix

Doplň operaci

Drátek v průhledné krychli

Jednotky délky: ze života

délka jednodenního cyklistického výletu

30 km300 cm

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání nad 100

285
380234
111
513
855

Sčítání pod sebou

ŠpatněSprávně

Desetinná čísla na číselné ose

Písemné dělení dvouciferným číslem

Obvod (na mřížce)

2620
1224
16
14

Dělitelnost

Je číslo 30 dělitelné číslem 5?

NeAno

Dělení se zbytkem

V kruhu sedí 6 lidí. Rozpočítadlo „Ententýky dva špalíky“ má 26 slabik. Na začátku, při slabice „En“ ukáže rozpočítávající na prvního člověka a na každou další slabiku ukáže na následujícího člověka v kruhu (takže sedmá slabika padne zase na prvního). Na koho padne poslední slabika, ten musí splnit nějaký úkol. Kolikátý člověk v kruhu to bude?

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Pořadí operací, závorky

Sudoku 6×6

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 10 a 14?

Poznávání zlomků

Dělení víceciferné

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Násobení víceciferné

Římské číslice

Zapiš LXXXIX pomocí arabských číslic.

Sčítání a odčítání nad 100

V autě spolu cestovali člověk Čeněk, pes Čenich, moucha Cece a stonožka Cecilka. Kolik se v autě vezlo nohou?

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 4 a 10?

Jednokrokové rovnice

Číselné křížovky

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

199+288

Dělení víceciferné

A: Vypočítejte: A: Číslo 84 rozdělíme na čísla dělitelná číslem 7.
A: Jaký je vhodný další krok?Vydělit číslem 7.Vydělit číslem 8.A: Ano, vydělíme číslem 7. ???

Sčítání a odčítání nad 100

987-555

Obsah (na mřížce)

Zlomky: sčítání obrázkově

Jednotky hmotnosti: ze života

člověk

70 kg0,7 t

Obrázkové rovnice

Sčítání a odčítání nad 100

Pan Uhlík kupoval v obchodě jídlo na grilování. Vzal cuketu, maso, papriku, sýry i omáčku. U pokladny zaplatil pětistovkou a paní pokladní mu 46 korun vrátila. Kolik korun stál nákup pana Uhlíka?

Největší společný dělitel

NSD(18, 26)6NSD(16, 28)
12810
2NSD(12, 24)NSD(10, 20)
NSD(16, 24)NSD(12, 18)4

Otočení a překlopení v rovině

Dělení víceciferné

451235
40
15
20

Pavučiny

Tabulka malé násobilky

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Jednotky délky

běžecký ovál20 cmšířka auta
délka ještěrkyskok klokana1,5 m
velikost klíštěte400 mmaraton
3 mm42 km6 m

Odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Jednotky: mix

pytel jablek

0,2 kg2 kg

Římské číslice

CMVIDCVI69
96660906
606LXVILXIX
DCLXXCVI66

Doplňování útvarů

Nárys a půdorys

Dělení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Převody jednotek hmotnosti

2 kg

2000 g200 g

Pořadí operací, závorky

A: Vypočítejte A: Upravíme výraz v závorce.
A: Vynásobíme a vydělíme.
A: Nakonec odečteme. ???

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 3942 na stovky.

Dělení se zbytkem

zbytek 4
zbytek 3
zbytek 1zbytek 2
zbytek 5
zbytek 0

Křížovka dělitelnosti

Obsah (na mřížce)

9
18
12
24736

Kulička: záludné

Násobení víceciferné

28
2614350
108
165

Zlomky: mix

V pouliční prodejně rychlého občerstvení „HAM!“ pečou pizzy, které pak nakrájí na osminy a tyto osminy prodávají. Dnes takových osmin prodali celkem 176 a vůbec nic jim nezbylo. Kolik celých pizz dnes v této prodejně upekli?

Odčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Tabulka malé násobilky

2528
21
2018
24

Počítání se zápornými čísly

Sčítání pod sebou

Dělitelnost: mix

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Poznávání zlomků

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Římské rovnice

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Jednotky hmotnosti

1,6 tauto130 g
prase300 kgprstýnek
mobilní telefon50 kgbarel vody
1 gkytara4 kg

Sčítání a odčítání nad 100

Počet kostek

Kolik nejméně kostek je potřeba na tuto stavbu?

Počty s pamětí

Dělení víceciferné

Dělitelnost: mix

Číslo 735 je:

sudéliché

Desetinná čísla: mix

Tyrannosaurus rex váží 8,4 tuny. Jurský park vlastní tři stejné (naklonované) kusy. Kolik tun váží všichni tři dohromady?

Písemné dělení jednociferným číslem

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Počítání s nápadem

Čísla: mix

Zaokrouhlete 166 na desítky.

Kostky: plán stavby

Malá násobilka

Mimozemšťani z planety Fušimuši mají 6 ruk a 4 nohy. Na každé ruce mají 7 prstů. Na nohách žádné prsty nemají. Kolik má mimozemšťan z Fušimuši dohromady prstů?

Jednotky délky

3D objekty z různých pohledů

Tabulka malé násobilky

Desetinná čísla slovně

0,011jedenáct setinjedenáct tisícin
1,011,1jedna a jedna desetina
11,00,101sto jedna tisícin
0,11jedenáctjedna a jedna setina

Jednotky: zkratky a předpony

mili-

tisícinatisícinásobek

Rozcvička

Základní

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 4580 na stovky.

Násobení víceciferné

6. ledna probíhá v Kralovicích pravidelná tříkrálová sbírka, kdy se žáci místní školy převléknou za Kašpary, Melichary a Baltazary a vybírají drobné příspěvky na dobročinné účely. Letos se po městě pohybovalo celkem 29 těchto tříčlenných skupinek. Kolik celkem králů chodilo ten den po Kralovicích?

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme počet různých částí těla u vybraných, převážně mimozemských tvorů. Pokud by se potkal mimozemšťan s nejvíce nohama se stvořením s nejmenším počtem očí, kolik by měli dohromady rukou?

Nejmenší společný násobek

NSN(6, 9)1845
12NSN(12, 6)NSN(9, 12)
48NSN(12, 16)NSN(12, 15)
NSN(9, 15)3660

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 8 na desítky.

Pořadí operací, závorky

Jednotky hmotnosti

Násobení víceciferné

Tabulka nerovností

Poznávání zlomků

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x/y'.

Přibližné počítání

přibližně 37 000přibližně 3 700

Jednotky času

30 minuttři hodiny90 minut
dvě hodiny15 minutčtvrt hodiny
150 minuthodina a půlpůl hodiny
180 minutdvě a půl hodiny120 minut

Stavby z kostek: pohled ze stran

Kulička: těžké

Jednotky délky

1 mm = cm

Jednotky hmotnosti

2,5 dkg = g

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Trpaslík Šmudla našel tři hroudy zlata. Stydlín našel čtyřikrát víc než Šmudla. Trpaslík Štístko byl nejúspěšnější, našel totiž ještě dvakrát víc než Stydlín. Kolik hroud zlata našel Štístko?

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 1396 na desítky.

Sokoban: střední

Výběr správné jednotky

nosnost mostu

hektartuna

Dělení víceciferné

313
2
30
16
4

Kladná a záporná čísla: mix

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Násobení víceciferné

Sudoku 4×4: těžší

Pojmy: úhly

Na kterém obrázku je vyznačen pravý úhel?

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 11 a 13?

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 60 a 75?

Násobení víceciferné

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Desetinná čísla slovně

desetinasetina

Konstrukční úlohy

A: Je dána přímka a bod , který na ní neleží. Sestrojte čtverec , jestliže strana leží na přímce .A: A: Pro konstrukci bodu sestrojíme bodem rovnoběžku s přímkou .kolmici na přímku .A: A: Bod najdeme pomocí kružnice ???

Číselné křížovky

Pořadí operací, závorky

32
16
9
15

Základní rovnice s jednou neznámou

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM