Aritmetika: Čísla

Počítání do 20

Číselná osa do 20

Počítání do 100

Porovnávání čísel do 100

Čísla do 1 000 slovně

Porovnávání čísel do 1 000 000

Velká čísla slovně

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Čísla: mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Počítání s nápadem

Doplňování řad: počítání

Náklaďáky

Náklaďáky

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné křížovky

Záludné slovní úlohy

Na šňůře visí šest stejných ponožek. Jedna ponožka uschne za půl hodiny. Za kolik minut uschne všech šest ponožek?

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Doplň operaci

Doplň operaci

Doplň operaci

Magické čtverce

Kombinace operací: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah, obvod

Délka úsečky (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah, obvod: mix

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

2 km = m

Jednotky délky

Běžec uběhl 31500 metrů. Kolik kilometrů mu ještě zbývá do cíle maratonu, který měří 42 km?Jaký je vhodný první krok?Odečíst délky.Převést délky na stejné jednotky.Ano, převedeme na kilometry. 31500 metrů je31,5 km315 kmJak určíme délku, která zbývá do cíle?42 km – 31,5 km42 km + 31,5 kmTedy:Do cíle zbývá 9,5 kilometrů.Do cíle zbývá 10,5 kilometrů.

Jednotky délky

42 km = m

Jednotky délky

Převody jednotek délky

42 km

42 000 dm42 000 m

Jednotky délky

1000 mkilometr0,1 cm
půl metru0,5 km5 cm
50 mmmilimetr10 mm
centimetr50 cm500 m

Převody jednotek délky

10 km

10 000 m10 000 cm

Jednotky délky

10 mm1 km100 cm
1 cm1000 m1 m
1000 cm10 m0,1 km
100 m10 cm1 dm

Jednotky délky

Jednotky délky

Jednotky délky: ze života

délka tužky

15 cm150 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabulky: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence