Aritmetika: Čísla

Čísla

Číselná osa do 20

Počítání do 100

Porovnávání čísel do 100

Čísla slovně

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Čísla: mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání a odčítání do 20

Honzík slavil narozeniny. Měl na dortu sedm svíček. Tři svíčky se mu podařilo sfouknout. Kolik svíček zůstalo nesfouknutých?

Sčítací pyramidy

Sčítací pyramidy

Sčítací pyramidy

Pavučiny

Pavučiny

Pavučiny

Sčítání a odčítání: základy mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Malá násobilka

22
24

Malá násobilka

56
54

Tabulka malé násobilky

12
10

Malá násobilka

Princezna Anna jela svým osobním autem navštívit svoji sestru, princeznu Elzu. Protože Elza bydlí v zasněžených horách, musela Anna nasadit na všechna kola svého auta sněhové řetězy. Nasazování řetězu na jedno kolo jí zabralo 9 minut. Kolik minut celkově nasazovala Anna sněhové řetězy?

Malá násobilka

Šachovnice je velký čtverec pravidelně rozdělený na menší čtverečky. Každý sloupec čtverečků je označen jedním písmenem a každý řádek jedním číslem. Písmena sloupců jsou A – H (bez háčků a čárek) a čísla řádků pak 1 – 8. Kolik je celkem na šachovnici políček?

Tabulka malé násobilky

17
18

Malá násobilka

Malá násobilka

Malá násobilka

30
18
3648
42
24

Pavučiny s násobením

Malá násobilka

40
28

Malá násobilka

Pavučiny s násobením

Malá násobilka

3642
32
54
567248
63

Tabulka malé násobilky

Malá násobilka obrázkově

Tabulka malé násobilky

Tabulka malé násobilky

1254
72
3049
24

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Kolik mrkví si může koupit sob Sven, který má 17 dukátů a miluje mrkve? Možná jen dodejme, že jedna mrkev je hodně velká a šťavnatá, tudíž i drahá. Stojí celé 4 dukáty.

Dělení se zbytkem

zbytek 2
zbytek 1
zbytek 4
zbytek 3
zbytek 6
zbytek 5

Dělení se zbytkem

Jáchymův strýc má v obýváku na stěně hodiny, ne ty digitální, ale takové ty s ručičkami a dvanácti čísly po obvodu. Malá ručička se za hodinu posune o jedno číslo. Právě teď je na trojce a strýc tvrdí, že přesně za 50 hodin bude vidět zatmění měsíce. Na kolikátce bude malá ručička na hodinách, až toto zatmění nastane?

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

3
1

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Dělení se zbytkem

Zbytek po dělení

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Přibližné počítání

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

Lano měří 36 metrů. Petr ho rozřízl na dva díly, přičemž jeden díl je dvakrát tak delší jak druhý. Jak dlouhý je delší díl?

Kombinace operací: mix

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Doplň operaci

Doplň operaci

Doplň operaci

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Desetinná čísla: mix

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

1 dm = cm

Jednotky délky

Korálky mají průměr 6 mm. Na nit navlékneme 250 korálků. Kolik centimetrů bude mít takto vytvořený náhrdelník?Jak vypočítáme délku náhrdelníku?Počet korálků vydělíme průměrem jednoho korálku.Počet korálků vynásobíme průměrem jednoho korálku.Ano, délka náhrdelníku je mm mmPřevedeme na centimetry a zapíšeme odpověď:Náhrdelník je dlouhý 150 cm.Náhrdelník je dlouhý 15 cm.

Jednotky délky

90 m = mm

Jednotky délky

Převody jednotek délky

4 m

400 cm40 cm

Jednotky délky

20 km2000 m20 m
20 dm0,2 m20000 m
2 km2 m2000 cm
20 cm2 cm20 mm

Převody jednotek délky

0,25 m

2,5 cm25 cm

Jednotky délky

šířka fotbalového hřištěvýška fotbalové branky1800 mm
šířka fotbalové branky244 cm0,22 m
70 mvýška fotbalistyprůměr fotbalového míče
0,1 kmdélka fotbalového hřiště73 dm

Jednotky délky

Jednotky délky

Jednotky délky: ze života

výška pštrosa

21 cm2,1 m

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabulky: mix

Řešení problémů: Úlohy s nápadem

Úlohy s nápadem

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence