Přesouvání

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávání čísel do 100
Tabulka nerovností
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Obrázkové sčítání  Nový obsah
Sčítání a odčítání do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy  Nový obsah
Pavučiny
Sčítání a odčítání: základy mix
Síla skupin
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Pavučiny s násobením
Písemné násobení pod sebou   
Dělení se zbytkem  Nový obsah   
Písemné dělení jednociferným číslem
Písemné dělení dvouciferným číslem
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Dělitelnost
Dělitelnost   
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků  Nový obsah   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  Nový obsah   
Středová souměrnost  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  Nový obsah   
Lomené výrazy   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu  Nový obsah   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat