Přesouvání

Přesunuje kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselné domino  Nový obsah
Číselná cesta  Nový obsah
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 20
Kolečko sčítání a odčítání  Nový obsah
Sčítací pyramidy  Nový obsah
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání pod sebou  Nový obsah   
Odčítání pod sebou  Nový obsah   
Násobení a dělení
Písemné násobení pod sebou  Nový obsah
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Číselné křížovky
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice  Nový obsah

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose  Nový obsah   
Porovnávání zlomků  Nový obsah   
Sčítání a odčítání zlomků  Nový obsah   
Násobení a dělení zlomků  Nový obsah   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Úhly
Úhly v trojúhelníku  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  Nový obsah   
Středová souměrnost  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  Nový obsah   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Lomené výrazy  Nový obsah   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí  Nový obsah

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky  Nový obsah   
Jednotky hmotnosti  Nový obsah   
Jednotky obsahu  Nový obsah   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
11. 2. 2020Grafy kvadratických funkcítěžké
11. 2. 2020Lomené výrazytěžké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
11. 2. 2020Lomené výrazytěžké

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM