Přesouvání

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávání čísel do 100
Tabulka nerovností  Nový obsah
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Obrázkové sčítání
Sčítání a odčítání do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy
Pavučiny  Nový obsah
Sčítání a odčítání: základy mix
Síla skupin  Nový obsah
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Násobení a dělení
Písemné násobení pod sebou
Písemné dělení jednociferným číslem
Písemné dělení dvouciferným číslem
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Doplň operaci  Nový obsah
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Dělitelnost
Dělitelnost   
Křížovka dělitelnosti  Nový obsah
Dělitelnost a Vennův diagram  Nový obsah
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   

Geometrie

Prostorová představivost
Sítě kostky  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Lomené výrazy   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM