Přesouvání

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávání čísel do 100
Tabulka nerovností
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Obrázkové sčítání
Sčítání a odčítání do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy
Pavučiny
Sčítání a odčítání: základy mix
Síla skupin
Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání pod sebou  Nový obsah   
Odčítání pod sebou   
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Pavučiny s násobením
Písemné násobení pod sebou   
Dělení se zbytkem   
Písemné dělení jednociferným číslem  Nový obsah
Písemné dělení dvouciferným číslem
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Dělitelnost
Podmínky dělitelnosti   
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose  Nový obsah   
Porovnávání zlomků  Nový obsah   
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Procenta
Procenta: poznávání   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)  Nový obsah
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly a kružnice  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Analytická geometrie
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kuželoseček

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou   
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí   

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
Tabulky: základní porozumění
Tabulky útvarů
Vztahy grafů a tabulek
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence