Přesouvání

Přesunujete kartičky na správná místa v obrázku. Cvičení má jednoduché ovládání a přitom nabízí řadu zajímavých úloh, u kterých je často potřeba přemýšlet trochu netradičním způsobem.

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselné domino  Nový obsah
Číselná cesta  Nový obsah
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Násobení a dělení
Písemné násobení pod sebou
Písemné dělení jednociferným činitelem  Nový obsah
Písemné dělení dvouciferným činitelem  Nový obsah
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Číselné křížovky  Nový obsah
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla  Nový obsah   
Číselné soustavy
Římské číslice   
Římské rovnice  Nový obsah

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků  Nový obsah   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků  Nový obsah   
Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose  Nový obsah   

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Úhly
Úhly v trojúhelníku  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  Nový obsah   
Středová souměrnost  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  Nový obsah   
Lomené výrazy  Nový obsah   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   

Diskrétní matematika

Množiny
Vennovy diagramy   

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM