Procenta: poznávání


Nadřazené téma: Procenta

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPexesoTýmovkaZávody

Pro dobré ovládnutí procent se hodí vybudovat si základní intuici o tom, co procenta znamenají a jak odpovídají jednotlivé hodnoty grafickému znázornění. Pro některé často se vyskytující hodnoty se hodí zapamatovat si význam zpaměti:

10 % = jedna desetina
20 % = jedna pětina
25 % = jedna čtvrtina
33 % = jedna třetina
50 % = jedna polovina
75 % = tři čtvrtiny
80 % = čtyři pětiny = celek bez jedné pětiny
90 % = devět desetin = celek bez jedné desetiny

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Procenta: poznávání   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM