Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Geometrie

Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace
Euklidovy věty  Nový obsah

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny s jednou proměnnou
Mnohočleny s více proměnnými
Rozklad na součin (postupné vytýkání)
Úpravy výrazů se zlomky
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou
Rovnice se závorkami
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Kvadratické rovnice   
Ryze kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Úlohy s rovnicemi
Slovní úlohy o směsích (po krocích)
Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)
Myslím si číslo (po krocích)

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM