Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Násobení a dělení
Násobení víceciferné  Nový obsah
Dělení víceciferné  Nový obsah
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky     Nový obsah

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Krácení zlomků   
Sčítání a odčítání zlomků   
Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla     Nový obsah

Elementární algebra

Výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny s jednou proměnnou
Mnohočleny s více proměnnými
Rozklad na součin (postupné vytýkání)  Nový obsah
Úpravy výrazů se zlomky
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou   
Kvadratické rovnice
Ryze kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicemi
Slovní úlohy o směsích (po krocích)  Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM