Konstrukční úlohy průřezově

umime.to/F3L


Stáhnout QR kód

Nadřazené Geometrie » Geometrické konstrukce » Konstrukční úlohy průřezově
Předcházející Geometrické konstrukce: značeníPojmy související s úhlyPojmy související s kružnicíKonstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, SsuKonstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Cvičení

Krok po kroku

Při řešení složitějších konstrukčních úloh budeme využívat i množiny bodů daných vlastností. Připomeňme si ty nejdůležitější.

osa úsečky AB množina všech bodů, které mají od bodů A, B stejnou vzdálenost
osa úsečky AB množina středů všech kružnic, které prochází body A, B
kružnice množina všech bodů, které mají od bodu S stejnou vzdálenost (poloměr r)
osa úhlu množina všech bodů, které mají od ramen úhlu stejnou vzdálenost
rovnoběžky množiny všech bodů, které mají od přímky p stejnou vzdálenost
Thaletova kružnice nad úsečkou AB množina všech vrcholů pravých úhlů, jejichž ramena procházejí body A, B

    

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Konstrukční úlohy průřezově   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence