Konstrukční úlohy průřezově

umime.to/F3L


Stáhnout QR kód

Nadřazené: Geometrické konstrukce

Předcházející: Geometrické konstrukce: značeníÚhly v trojúhelníkuPojmy související s úhlyPojmy související s trojúhelníkemPojmy související s kružnicí

Cvičení

Krok po kroku

Při řešení složitějších konstrukčních úloh budeme využívat i množiny bodů daných vlastností. Připomeňme si ty nejdůležitější.

osa úsečky AB množina všech bodů, které mají od bodů A, B stejnou vzdálenost
osa úsečky AB množina středů všech kružnic, které prochází body A, B
kružnice množina všech bodů, které mají od bodu S stejnou vzdálenost (poloměr r)
osa úhlu množina všech bodů, které mají od ramen úhlu stejnou vzdálenost
rovnoběžky množiny všech bodů, které mají od přímky p stejnou vzdálenost
Thaletova kružnice nad úsečkou AB množina všech vrcholů pravých úhlů, jejichž ramena procházejí body A, B


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Konstrukční úlohy průřezově  Nový obsah   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence