Grafař

Grafař je specializované cvičení na práci s grafem a funkcemi.

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Elementární algebra

Rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí   
Vlastnosti funkcí   
Grafy funkcí
Souřadnice bodů   
Grafy lineárních funkcí   
Směrnice lineární funkce
Grafické znázornění rovnice
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí   
Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat