Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Počítání: kombinace operací

Kladná a záporná čísla

Dělitelnost

Mocniny a odmocniny

Číselné soustavy

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky

Procenta

Desetinná čísla

Geometrie

Prostorová představivost

Geometrické pojmy

Obsah, obvod

Objem, povrch

Úhly

Geometrické konstrukce

Operace a vlastnosti v rovině

Pravoúhlý trojúhelník

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Rovnice

Úlohy s rovnicemi

Funkce

Grafy funkcí

Jednotky, míry

Čas

Jednotky

Peníze

Diskrétní matematika

Množiny

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky

Tematická zadání

Tematická zadání: slovní úlohy

Logické úlohy

Sokoban

Kulička

Skákačka

Rozdělovačka

Rušná hodinka

Ploty

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat