Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Filtr podle ročníku

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselná osa do 20  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání do 100
Římské číslice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Čísla do 1 000 slovně
Velká čísla slovně
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání obrázkově
Odčítání obrázkově
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka  
Zobrazit vysvětlení tématu
Malá násobilka obrázkově
Tabulka malé násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení obrázkově
Dělení se zbytkem  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Sčítání a odčítání se závorkami
Pořadí operací, závorky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání se zápornými čísly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s absolutní hodnotou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělitelnost
Největší společný dělitel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nejmenší společný násobek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny
Mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Odmocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobrazit vysvětlení tématu
Záporné mocniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobrazit vysvětlení tématu

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky slovně
Zlomky na číselné ose  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krácení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smíšená čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky: sčítání obrázkově
Násobení a dělení zlomků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Procenta
Procenta: poznávání  
Zobrazit vysvětlení tématu
Počítání s procenty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a procenta  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Desetinná čísla na číselné ose  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sčítání a odčítání desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Násobení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dělení desetinných čísel  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zlomky a desetinná čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu

Geometrie

Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Nárys, půdorys, bokorys  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Nárys a půdorys
Sítě těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geometrické pojmy: mix
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obsah a obvod
Délka a obvod (na mřížce)
Obvod na mřížce: mix
Obsah (na mřížce)
Obsah na mřížce: mix
Úhly
Poznávání úhlů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úsečky
Délka úsečky v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu
Délka úsečky
Vzájemná poloha úseček v rovině  
Zobrazit vysvětlení tématu

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úpravy výrazů s více proměnnými  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lomené výrazy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou  
Zobrazit vysvětlení tématu

Funkce

Grafy funkcí
Grafy lineárních funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy kvadratických funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy lineárních nerovnic
Goniometrické funkce
Hodnoty goniometrických funkcí  
Zobrazit vysvětlení tématu

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky času  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky
Jednotky délky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky hmotnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky obsahu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotky objemu  
Zobrazit vysvětlení tématu

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy a značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vennovy diagramy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Logika
Logika: pojmy a značení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kombinatorika
Kombinační čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence