Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselná osa do 20
Počítání do 100
Čísla slovně
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20   
Sčítání obrázkově
Odčítání obrázkově
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100   
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Malá násobilka obrázkově
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné
Dělení obrázkově
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky     Nový obsah
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah
Dělitelnost
Největší společný dělitel     Nový obsah
Nejmenší společný násobek     Nový obsah
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Římská čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky slovně
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky: sčítání obrázkově
Procenta
Procenta: poznávání
Počítání s procenty
Zlomky a procenta
Desetinná čísla   
Desetinná čísla slovně
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel     Nový obsah
Násobení desetinných čísel     Nový obsah
Dělení desetinných čísel  Nový obsah
Zlomky a desetinná čísla   

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Stavby z kostek: pohled ze stran
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Úhly
Poznávání úhlů
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny s více proměnnými

Funkce

Grafy funkcí
Souřadnice bodů
Grafy lineárních funkcí
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí
Grafy lineárních nerovnic
Goniometrické funkce
Hodnoty goniometrických funkcí

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Jednotky
Jednotky délky     Nový obsah
Jednotky hmotnosti     Nový obsah

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Vennovy diagramy
Kombinatorika
Kombinační čísla

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM