Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselná osa do 20  Nový obsah
Počítání do 100
Čísla slovně
Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20   
Sčítání obrázkově
Odčítání obrázkově
Sčítání a odčítání od 20 do 100   
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky  Nový obsah
Malá násobilka obrázkově
Násobilka čísla 2  Nový obsah
Násobilka čísla 3  Nový obsah
Násobilka čísla 4  Nový obsah
Násobilka čísla 5  Nový obsah
Násobilka čísla 6  Nový obsah
Násobilka čísla 7  Nový obsah
Násobilka čísla 8  Nový obsah
Násobilka čísla 9  Nový obsah
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné
Dělení obrázkově
Dělení se zbytkem  Nový obsah
Dělení víceciferné
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné soustavy
Římská čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky slovně
Zlomky na číselné ose   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla     Nový obsah
Sčítání a odčítání zlomků   
Zlomky: sčítání obrázkově
Procenta
Procenta: poznávání
Počítání s procenty
Zlomky a procenta
Desetinná čísla   
Desetinná čísla slovně
Desetinná čísla na číselné ose
Zlomky a desetinná čísla     Nový obsah

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby  Nový obsah
3D objekty z různých pohledů
Stavby z kostek: pohled ze stran  Nový obsah
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Úhly
Poznávání úhlů
Operace a vlastnosti v rovině
Souřadnice bodů v rovině
Goniometrické funkce
Hodnoty goniometrických funkcí
Grafy goniometrických funkcí

Elementární algebra

Výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny s více proměnnými
Lineární funkce
Graf lineární funkce
Graf lineární nerovnice
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Kvadratické funkce
Graf kvadratické funkce

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy  Nový obsah
Vennovy diagramy  Nový obsah
Kombinatorika
Kombinační čísla  Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM