Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Malá násobilka | lehké
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 20
Číselná osa do 20
Počítání do 100
Čísla slovně  Nový obsah
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10  Nový obsah
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání obrázkově
Odčítání obrázkově
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání a odčítání nad 100  Nový obsah
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Malá násobilka obrázkově
Tabulka malé násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3  Nový obsah
Násobilka čísla 4  Nový obsah
Násobilka čísla 5  Nový obsah
Násobilka čísla 6  Nový obsah
Násobilka čísla 7  Nový obsah
Násobilka čísla 8  Nový obsah
Násobilka čísla 9  Nový obsah
Násobení víceciferné
Dělení jednociferné
Dělení obrázkově
Dělení se zbytkem     Nový obsah
Dělení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky     Nový obsah
Kladná a záporná čísla
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly
Výrazy s absolutní hodnotou
Dělitelnost
Největší společný dělitel  Nový obsah
Nejmenší společný násobek  Nový obsah
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny     Nový obsah
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami  Nový obsah
Logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Římská čísla
Binární čísla  Nový obsah

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků
Zlomky slovně  Nový obsah
Zlomky na číselné ose
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků     Nový obsah
Zlomky: sčítání obrázkově
Násobení a dělení zlomků     Nový obsah
Procenta
Procenta: poznávání
Počítání s procenty  Nový obsah
Zlomky a procenta
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  Nový obsah
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel  Nový obsah
Násobení desetinných čísel  Nový obsah
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Stavby z kostek: pohled ze stran
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)  Nový obsah
Obvod (na mřížce)
Úhly
Poznávání úhlů
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  Nový obsah
Úpravy výrazů s více proměnnými  Nový obsah
Lomené výrazy   
Rovnice
Základní rovnice s jednou neznámou     Nový obsah

Funkce

Grafy funkcí
Souřadnice bodů
Grafy lineárních funkcí
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí
Grafy lineárních nerovnic
Goniometrické funkce
Hodnoty goniometrických funkcí

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Jednotky
Jednotky délky     Nový obsah
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu     Nový obsah

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Vennovy diagramy
Kombinatorika
Kombinační čísla

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
18. 9. 2019Dělení jednocifernélehké
17. 9. 2019Malá násobilkalehké
3. 9. 2019Prostorová představivostlehké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
17. 9. 2019Malá násobilkalehké
3. 9. 2019Prostorová představivostlehké

Procvičte si nedávné chyby

Zobrazujeme pouze chyby za poslední 3 měsíce.

Aritmetika

    Násobení a děleníChyby: 3 Procvičit

Geometrie

    Prostorová představivostChyby: 4 Procvičit

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM