Jednotky objemu


Nadřazené téma: Jednotky

Předcházející téma: Jednotky obsahu

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPočítáníRobotiTýmovkaZávody

Objem vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Jako jednotky objemu využíváme jednak „krychlové“ jednotky odvozené od jednotek délky – například metr krychlový je objem velikost prostoru, který zaabírá krychle o straně délky 1 metr. Dále pak používáme jednotky odvozené od litru, což je to stejné jako decimetr krychlový.

Zkratky jednotek objemu

mm³ milimetr krychlový
cm³ centimetr krychlový
dm³ decimetr krychlový
metr krychlový
l litr
hl hektolitr
dl decilitr
ml mililitr

Základní převody

Převody mezi jednotkami objemu znázorňuje následující schéma a tabulka:

1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³
1 l = 1 dm³ = 1 000 cm³
1 ml = 1 cm³
1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml
1 hl = 100 l

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Jednotky objemu   

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Jednotky objemu   

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Jednotky objemu
1
2
3
4
Spustit

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Jednotky objemu   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Jednotky objemu   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM