Rozhodovačka

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Malá násobilka | střední
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 100  Nový obsah
Odhad počtu teček
Porovnávání čísel do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky     Nový obsah
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100  Nový obsah
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné  Nový obsah
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky     Nový obsah
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel  Nový obsah
Číselná osa: kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly  Nový obsah
Výrazy s absolutní hodnotou
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost
Největší společný dělitel     Nový obsah
Nejmenší společný násobek     Nový obsah
Prvočísla     Nový obsah
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny     Nový obsah
Odmocniny     Nový obsah
Vědecký zápis čísel
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Výrazy s logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků
Zlomky na číselné ose
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků   
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Procenta
Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta   
Procenta: mix
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel     Nový obsah
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledné krychli  Nový obsah
Stavby z kostek: pohled ze stran
Sítě kostky
Prostorová představivost: mix
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy útvarů
Sítě těles
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Pojmy: dvojice úhlů
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů
Úpravy výrazů s jednou proměnnou  Nový obsah
Úpravy výrazů s více proměnnými
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností
Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí
Vlastnosti funkcí
Grafy funkcí
Souřadnice bodů
Grafy lineárních funkcí
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník
Hodnoty goniometrických funkcí
Vlastnosti goniometrických funkcí
Goniometrické funkce: mix
Exponenciální a logaritmické funkce
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky  Nový obsah
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Převody jednotek hmotnosti  Nový obsah
Jednotky hmotnosti: ze života
Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix
Výběr správné jednotky  Nový obsah

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Množinové operace
Vennovy diagramy
Logika
Logika: pojmy
Úpravy logických výrazů
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy

Statistika a práce s daty

Statistika
Popisná statistika: základní pojmy

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
9. 10. 2019Středová souměrnostlehké
5. 10. 2019Poznávání zlomkůstřední
3. 10. 2019Jednotky délkylehké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
5. 10. 2019Poznávání zlomkůstřední
20. 8. 2019Zaokrouhlování na desítky a stovkystřední

Procvičte si nedávné chyby

Zobrazujeme pouze chyby za poslední 3 měsíce.

Zlomky, procenta, desetinná čísla

    Desetinná číslaChyby: 3 Procvičit

Geometrie

    Operace a vlastnosti v roviněChyby: 5 Procvičit

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM