Rozhodovačka

Rychlé cvičení na procvičení počítání – dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete jen vybírat z možností, ale sami psát odpověď, zkuste cvičení Počítání.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Dělení jednociferné | lehké
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítání do 100
Odhad počtu teček
Porovnávání čísel do 100
Čísla slovně
Zaokrouhlování na desítky a stovky     Nový obsah
Čísla: mix
Sčítání a odčítání: základy
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Sčítání a odčítání: základy mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Sčítání a odčítání nad 100
Sčítání pod sebou   
Odčítání pod sebou   
Sčítání a odčítání víceciferné: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Písemné násobení pod sebou
Dělení jednociferné   
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky     Nový obsah
Přibližné počítání
Kladná a záporná čísla
Porovnávání kladných a záporných čísel  Nový obsah
Číselná osa: kladná a záporná čísla   
Počítání se zápornými čísly     Nový obsah
Výrazy s absolutní hodnotou   
Kladná a záporná čísla: mix
Dělitelnost
Sudé, liché
Dělitelnost   
Největší společný dělitel     Nový obsah
Nejmenší společný násobek     Nový obsah
Prvočísla     Nový obsah
Dělitelnost: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny     Nový obsah
Odmocniny     Nový obsah
Vědecký zápis čísel   
Záporné mocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Logaritmus   
Výrazy s logaritmy
Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix
Číselné soustavy
Římské číslice   
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   
Zlomky na číselné ose   
Porovnávání zlomků   
Krácení zlomků     Nový obsah
Smíšená čísla   
Sčítání a odčítání zlomků   
Násobení a dělení zlomků   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Procenta
Procenta: poznávání   
Odhady procent – tečky
Počítání s procenty   
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a procenta   
Procenta: mix
Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně     Nový obsah
Porovnávání desetinných čísel     Nový obsah
Zaokrouhlování desetinných čísel     Nový obsah
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledné krychli  Nový obsah
Stavby z kostek: pohled ze stran
Sítě kostky
Prostorová představivost: mix
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy geometrických útvarů a těles   
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Pojmy: dvojice úhlů
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití     Nový obsah

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dosazování do výrazů   
Úpravy výrazů s jednou proměnnou     Nový obsah
Úpravy výrazů s více proměnnými   
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na součin
Úpravy výrazů se zlomky   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a jejich úpravy: mix
Posloupnosti a řady
Zápis posloupností
Aritmetická a geometrická posloupnost

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí
Základní typy funkcí   
Vlastnosti funkcí   
Grafy funkcí
Souřadnice bodů
Grafy lineárních funkcí   
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí   
Grafy lineárních nerovnic
Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce   
Lineární funkce: mix
Kvadratické funkce
Vlastnosti kvadratické funkce   
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   
Hodnoty goniometrických funkcí   
Vlastnosti goniometrických funkcí   
Goniometrické funkce: mix
Exponenciální a logaritmické funkce
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jednotky, míry

Čas
Hodiny: určování času
Jednotky
Jednotky délky   
Převody jednotek délky  Nový obsah
Jednotky délky: ze života
Jednotky hmotnosti   
Převody jednotek hmotnosti  Nový obsah
Jednotky hmotnosti: ze života
Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty
Jednotky teploty: ze života
Jednotky: mix  Nový obsah
Výběr správné jednotky  Nový obsah

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Množinové operace
Vennovy diagramy
Logika
Logika: pojmy
Úpravy logických výrazů
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy

Statistika a práce s daty

Statistika
Popisná statistika: základní pojmy

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
14. 11. 2019Zaokrouhlování desetinných číselstřední
6. 11. 2019Malá násobilkalehké
27. 10. 2019Jednotky délkylehké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
6. 11. 2019Malá násobilkalehké
22. 10. 2019Zaokrouhlování na desítky a stovkylehké
27. 10. 2019Jednotky délkylehké
5. 10. 2019Poznávání zlomkůstřední
20. 8. 2019Zaokrouhlování na desítky a stovkystřední

Procvičte si nedávné chyby

Aritmetika

    ČíslaChyby: 1 Procvičit
    Sčítání a odčítání vícecifernéChyby: 4 Procvičit
    Násobení a děleníChyby: 2 Procvičit

Zlomky, procenta, desetinná čísla

    ZlomkyChyby: 6 Procvičit
    Desetinná číslaChyby: 3 Procvičit

Geometrie

    Operace a vlastnosti v roviněChyby: 5 Procvičit

Elementární algebra

    Algebraické výrazy a jejich úpravyChyby: 2 Procvičit

Funkce

    Grafy funkcíChyby: 1 Procvičit

Jednotky, míry

    JednotkyChyby: 13 Procvičit

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM