Geometrické konstrukce: značení


Geometrické konstrukce

Úvod

Značka Význam
p \parallel q rovnoběžné přímky
p \perp q kolmé přímky
\leftrightarrow AB přímka procházející body A, B
\mapsto AB polopřímka začínající v bodě A, procházející bodem B
\sphericalangle BAC úhel při vrcholu A
\triangle ABC trojúhelník ABC
|AB| délka úsečky AB
A \in p A leží na přímce p
A \notin p A neleží na přímce p

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Geometrické konstrukce: značení   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM