Geometrické konstrukce: značení


Nadřazené téma: Geometrické konstrukce

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaTýmovkaZávody
Značka Význam
p \parallel q rovnoběžné přímky
p \perp q kolmé přímky
\leftrightarrow AB přímka procházející body A, B
\mapsto AB polopřímka začínající v bodě A, procházející bodem B
\sphericalangle BAC úhel při vrcholu A
\triangle ABC trojúhelník ABC
|AB| délka úsečky AB
A \in p A leží na přímce p
A \notin p A neleží na přímce p

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Geometrické konstrukce: značení   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Geometrické konstrukce: značení   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Geometrické konstrukce: značení   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM