Geometrické konstrukce: značení

umime.to/F2E


Stáhnout QR kód

Nadřazené Geometrie » Geometrické konstrukce » Geometrické konstrukce: značení
Předcházející Rovnoběžky a kolmice
Navazující Konstrukční úlohy průřezověPolopřímky a poloroviny

Cvičení

Rozhodovačka
Značka Význam
p \parallel q rovnoběžné přímky
p \perp q kolmé přímky
\sphericalangle BAC úhel při vrcholu A
\triangle ABC trojúhelník ABC
\vert AB\vert délka úsečky AB
A \in p A leží na přímce p
A \notin p A neleží na přímce p
\leftrightarrow AB přímka procházející body A, B
\mapsto AB polopřímka začínající v bodě A, procházející bodem B
\mapsto ABC polorovina s hraniční přímkou AB, obsahující bod C
\mapsto pK polorovina s hraniční přímkou p, obsahující bod K
\leftrightarrow ABC rovina určená body A, B, C
(p, q) pás roviny, ohraničený rovnoběžkami p, q

Dále využíváme pro zápis geometrických konstrukcí množinové operace, především průnik (\cap) a sjednocení (\cup).


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrické konstrukce: značení   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence