Geometrické konstrukce

F2D
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/F2D)
Ukázat QR kód

umime.to/F2D


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Konstrukční úlohou rozumíme úlohu, ve které chceme sestrojit určitý geometrický útvar (alespoň jeden, případně všechny) splňující dané podmínky. Jinými slovy, pomocí pravítka kružítka a případně i úhloměru sestrojíme geometrický útvar (trojúhelník, obdélník atd.), pro který známe délky jeho stran, velikosti úhlů či jiné vlastnosti.

Před rýsováním je dobré si ujasnit:

  • body značíme velkými písmeny, např bod A
  • přímky značíme malými písmeny, např. přímka p

Řešení konstrukční úlohy se obvykle skládá z několika kroků.

Náčrtek: Od ruky si nakreslíme obrázek hledaného útvaru se vším, co známe ze zadání. To nám pomůže představit si výsledek. Pro přehlednost můžeme jednotlivé prvky vyznačit barevně. Nezapomeňte, náčrtky děláme velké a přehledné. V obrázku velkém jako blecha nic neuvidíme.

Popis konstrukce: Popis jednotlivých kroků, které musíme udělat, abychom dospěli k výsledku. Popis píšeme proto, aby každý mohl náš postup zopakovat. Z výsledného obrázku to nejde vždy snadno udělat. Pro zápis konstrukce používáme geometrické značení. Popis konstrukce řešíme obvykle až ve vyšších ročnících.

Konstrukce: Jde o samotné rýsování příkladu.

Zkouška správnosti: Měli bychom ověřit, zda obrázek opravdu splňuje všechny podmínky ze zadání.

Počet řešení (diskuse): Zjistíme počet výsledků, které vyhovují zadání úlohy. Ne vždy musíme všechny výsledky narýsovat.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení  
Zobrazit souhrn tématu
Polopřímky a poloroviny  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukční úlohy: trojúhelníky  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově  
Zobrazit souhrn tématu


Mřížkovaná

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.


Rovnoběžky

Kolmice

Rovnoběžky těžší

Trojúhelníky

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

Mřížkovaná: rozcvička

Vzdálenosti

Těžiště

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence