Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání a odčítání: základy mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Malá násobilka

40
42

Malá násobilka

72
64

Tabulka malé násobilky

48
46

Malá násobilka

Kráva nemá jeden žaludek jako člověk, ale hned čtyři. Žaludky se jmenují velmi zajímavě: bachor, čepec, kniha a slez. Kolik žaludků celkem má stádo krav na obrázku?

Malá násobilka

Na hradě Panelburku postavili zedníci na příkaz krále osmipatrový dům s byty pro královo služebnictvo. V každém patře bylo pět bytů, jenom v přízemí nebyl žádný byt, nýbrž sklad asi milionu paruk. Kolik celkem bytů bylo v tomto domě?

Tabulka malé násobilky

21
20

Malá násobilka

Malá násobilka

Malá násobilka

10
162015
129

Pavučiny s násobením

Malá násobilka

35
28
42
2156
49

Malá násobilka

Pavučiny s násobením

Malá násobilka

21
20

Tabulka malé násobilky

Malá násobilka obrázkově

Tabulka malé násobilky

Pavučiny s násobením

Tabulka malé násobilky

1210
1618
15
20

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

Pro 4 osoby se počítá s 500 gramy sýra. Kolik gramů sýra je třeba koupit pro 5 osob, chceme-li zachovat velikost porce sýra?

Kombinace operací: mix

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné křížovky

Kombinace operací

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Počty s pamětí

Doplň operaci

Doplň operaci

Doplň operaci

Aritmetika: Dělitelnost

Sudé, liché

Podmínky dělitelnosti

Prvočísla

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

Dělitelnost: mix

Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry

Přímá a nepřímá úměrnost

Myslím si číslo

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Jednotky, míry: Čas

Hodiny: určování času

Jednotky času

Počítání s časem

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabulky: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence