Aritmetika: Čísla

Počítání do 100

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1 000 000

Velká čísla slovně

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Čísla: mix

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Počítání s nápadem

Doplňování řad: počítání

Náklaďáky

Náklaďáky

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné křížovky

Záludné slovní úlohy

Na šňůře visí šest stejných ponožek. Jedna ponožka uschne za půl hodiny. Za kolik minut uschne všech šest ponožek?

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Doplň operaci

Doplň operaci

Doplň operaci

Magické čtverce

Kombinace operací: mix

Aritmetika: Dělitelnost

Sudé, liché

Podmínky dělitelnosti

Podmínky dělitelnosti

Je číslo 20 dělitelné číslem 2?

NeAno

Křížovka dělitelnosti

Křížovka dělitelnosti

Křížovka dělitelnosti

Dělitelnost a Vennův diagram

Dělitelnost a Vennův diagram

Prvočísla

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

Dělitelnost: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky: sčítání obrázkově

Sčítání a odčítání zlomků s obrázky

Jaký bude první krok?Určíme společného jmenovatele obou zlomků.Určíme společného čitatele obou zlomků.Ano, společný jmenovatel je:
Který z obrázků znázorňuje rozšíření obou zlomků na společného jmenovatele?Sečteme:Tedy:

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání a odčítání zlomků

Určíme společného jmenovatele.
Převedeme na společného jmenovatele.
Sečteme.

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání zlomků s obrázky

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Počítání s procenty

Zlomky a procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Prostorová představivost: 3D objekty

Nárys, půdorys, bokorys

Počty vrcholů, stěn, hran

Síť krychle

Prostorová představivost: mix

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah, obvod

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah, obvod: mix

Geometrie: Úhly

Poznávání úhlů

Úhly v trojúhelníku

Úhly ve čtyřúhelníku

Úhly a kružnice

Úhly: mix

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Středová souměrnost

Otočení

Shodnost

Podobnost

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Poměry: změna a rozdělení čísla

Poměry: výpočty

Poměry: měřítko mapy

Přímá a nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Myslím si číslo

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

2 km = m

Jednotky délky

Běžec uběhl 31500 metrů. Kolik kilometrů mu ještě zbývá do cíle maratonu, který měří 42 km?Jaký je vhodný první krok?Odečíst délky.Převést délky na stejné jednotky.Ano, převedeme na kilometry. 31500 metrů je315 km31,5 kmJak určíme délku, která zbývá do cíle?42 km – 31,5 km42 km + 31,5 kmTedy:Do cíle zbývá 9,5 kilometrů.Do cíle zbývá 10,5 kilometrů.

Jednotky délky

42 km = m

Jednotky délky

Převody jednotek délky

42 km

42 000 dm42 000 m

Jednotky délky

50 mm500 m0,1 cm
milimetr0,5 km5 cm
10 mmpůl metru1000 m
centimetr50 cmkilometr

Převody jednotek délky

10 km

10 000 m10 000 cm

Jednotky délky

1000 m1 km0,1 km
1 m1000 cm1 dm
10 cm1 cm10 mm
10 m100 cm100 m

Jednotky délky

Jednotky délky

40 mmšířka dálnice27 m
šířka sešitu A515 cmšířka dveří
15 dmšířka auta80 cm
šířka lžičky300 mmšířka notebooku

Jednotky délky

Jednotky délky: ze života

délka tužky

15 cm150 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabulky: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence