Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Pořadí operací, závorky

Přibližné počítání

Kombinace operací: mix

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Prvočísla

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

Dělitelnost: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Počítání s procenty

Zlomky a procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah, obvod: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost

A: Roman se vrátil z tréninku juda a má nějaký volný čas, než půjde večer s rodiči na návštěvu za babičkou. Vypočítal si, že by se za tento čas akorát stihl podívat na 9 osmiminutových videí svého oblíbeného youtubera. Nebo by si mohl pustit vesmírný seriál Asteroid, jehož jeden díl trvá 12 minut. Na kolik dílů Asteroidu by se stihl Roman před odchodem na návštěvu podívat?A: Mezi jakými dvěma veličinami je nepřímá úměra?Mezi počtem dílů, na které se Roman stihne podívat, a délkou jednoho dílu.Mezi časem, který má Roman k dispozici, a počtem dílů, na které se stihne podívat.A: Proč je tato úměra nepřímá?Protože kdyby každý díl trval dvojnásobnou dobu, stihne jich Roman dvakrát více.Protože kdyby každý díl trval poloviční dobu, stihne jich Roman dvakrát více.A: Co se nám bude hodit zjistit?Kolik celkem má Roman času.Kolik dílů seriálu stihne Roman za 1 minutu.A: Jak to spočítáme?, protože videa mají 8 minut a díly seriálu 12 minut., protože za 72 minut by stihl 9 osmiminutových videí.A: A kolik stihne Roman za tento čas dvanáctiminutových dílů seriálu?

Přímá a nepřímá úměrnost

Pan Tortellini pracoval 8 hodin denně v továrně na těstoviny, kromě tedy sobot a nedělí. Protože mu ale v Itálii onemocněla babička, domluvil se se svým šéfem, panem Makarónem, že bude mít volné pátky. Podmínkou ale bylo, že za týden odpracuje stále stejný počet hodin jako dříve. Kolik hodin denně pan Tortelllini nyní v pracovní dny pracuje, jestliže si práci rozdělil rovnoměrně?

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabulky: mix

Řešení problémů: Splnění podmínek

Splnění podmínek

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence