Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Geometrie
Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Kuželosečky: pojmy
Obsah, obvod
Délka úsečky (na mřížce)
Délka lomené čáry (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah kruhu
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem krychle a kvádru
Objem hranolu a jehlanu
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch krychle a kvádru
Povrch hranolu a jehlanu
Objem: koule, válec, kužel   
Povrch: koule, válec, kužel   
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a kružnice   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Shodnost
Shodnost na mřížce
Podobnost
Podobnost na mřížce
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Analytická geometrie
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kuželoseček


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrie
Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů
Otočení a překlopení v rovině
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledném objektu
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Řezy krychle
Řezy těles
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy související s kružnicí   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Kruh, kružnice
Obsah, obvod   
Obvod: pravidelné mnohoúhelníky
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: čtverec, obdélník
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah na mřížce: kruh
Obvod na mřížce: kruh, kružnice
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah na mřížce: kruhová výseč
Obsah kruhové výseče, délka oblouku
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: krychle, kvádr
Objem: hranol
Objem: jehlan
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr
Povrch: hranol
Objem: koule, válec, kužel   
Objem: válec
Objem: koule
Objem: kužel
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan
Objem, povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Úhly a kružnice   
Radiány
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Polopřímky a poloroviny   
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Shodnost
Podobnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Analytická geometrie
Body
Úsečky
Vektory: pojmy
Operace s vektory
Rovnice přímky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Geometrie
Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Nárys a půdorys
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Úhly
Poznávání úhlů   
Operace a vlastnosti v rovině
Shodnost
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Konstrukční úlohy průřezově   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   
Analytická geometrie
Rovnice přímky
Polohové úlohy
Metrické úlohy


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Geometrie
Prostorová představivost
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Počty vrcholů, stěn, hran   
Rovinné útvary
Trojúhelník
Trojúhelník: obsah na mřížce
Trojúhelník: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec
Obdélník, čtverec: obsah na mřížce
Obdélník, čtverec: obsah
Obdélník, čtverec: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec: obvod
Rovnoběžník
Rovnoběžník: obsah na mřížce
Rovnoběžník: obsah
Lichoběžník
Lichoběžník: obsah na mřížce
Lichoběžník: obsah
Obsah, obvod
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: čtverec, obdélník
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah na mřížce: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: kruh, kružnice, kruhová výseč   
Obsah, obvod: kruh, kružnice
Obsah kruhové výseče, délka oblouku
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: krychle, kvádr
Objem: hranol
Objem: jehlan
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr
Povrch: hranol
Objem: koule, válec, kužel   
Objem: válec
Objem: koule
Objem: kužel
Povrch: koule, válec, kužel   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku   
Úhly ve čtyřúhelníku   
Úhly a mnohoúhelníky   
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol
Objem a povrch: koule, válec, kužel
Úhly
Úhly: mix
Slovní úlohy s úhly
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Mřížkovaná

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.


Obvod

Obsah

Rovnoběžky

Kolmice

Rovnoběžky těžší

Trojúhelníky

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

Mřížkovaná: rozcvička

Vzdálenosti

Těžiště

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

Středová souměrnost

Středová souměrnost těžší

Otočení

Podobnost

Pythagorova věta

Porozumění

U každé úlohy máte k dispozici text či obrázek popisující matematický problém. Následuje pak několik otázek, které testují, jak jste textu či obrázku porozuměli.


Pythagorova věta

Pythagorova věta je velmi užitečný nástroj, který využijeme v mnoha situacích.

Umění, vzory, geometrie

Geometrie je základem mnoha vzorů vyskytujících se v umění. Pojďme některé prozkoumat.Rozdělovačka

Logická úloha procvičující prostorovou představivost. Rozdělte území na stejně velké části. Části musí být totožné, mohou však být rotované nebo i převrácené.


Rozdělovačka: rozcvička

Rozdělovačka: lehké

Rozdělovačka: střední

Rozdělovačka: těžké

Rozdělovačka: opravdová výzvaRoboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Geometrie
      Geometrické pojmy
           Názvy geometrických útvarů a těles
1
2
3
4
Spustit
      Úhly
           Poznávání úhlů
1
2
3
4
Spustit
           Úhly v trojúhelníku
1
2
3
4
Spustit
      Operace a vlastnosti v rovině
           Podobnost
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence