Geometrie


« Na přehled témat

Podtémata

Prostorová představivost
Názvy a vlastnosti útvarů
              Názvy geometrických útvarů a těles Více 
              Počty vrcholů, stran, hran
              Sítě těles Více 
              Geometrické pojmy
Obsah, obvod Více 
              Obsah (na mřížce)
              Obvod (na mřížce)
              Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky Více 
              Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky Více 
              Obsah, obvod: kruh, kružnice Více 
              Obsah: kombinace útvarů
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch Více 
Úhly
              Poznávání úhlů Více 
              Úhly v trojúhelníku
              Úhly ve čtyřúhelníku
              Úhly a mnohoúhelníky
Geometrické konstrukce
              Geometrické konstrukce: značení Více 
              Rovnoběžky a kolmice Více 
              Trojúhelníky
              Čtyřúhelníky
              Konstrukční úlohy
              Geometrické konstrukce: mix
Operace a vlastnosti v rovině
              Osová souměrnost Více 
              Středová souměrnost Více 
              Podobnost, shodnost
              Otočení
              Určení zobrazení v rovině
Pravoúhlý trojúhelník
              Pythagorova věta Více 
                          Pythagorova věta: základní použití Více 
                          Pythagorova věta: aplikace Více 
                          Pythagorova věta: mix
              Euklidovy věty Více 


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Geometrie
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky  Nový obsah   
Úhly
Úhly v trojúhelníku  Nový obsah
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost  Nový obsah   
Středová souměrnost  Nový obsah   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  Nový obsah   


Ukázka

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Geometrie
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Euklidovy věty   


Ukázka

Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.

Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Ukázka

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Geometrie
Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledné krychli
Stavby z kostek: pohled ze stran
Sítě kostky  Nový obsah
Prostorová představivost: mix
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy geometrických útvarů a těles   
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Pojmy: dvojice úhlů
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Ukázka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Geometrie
Prostorová představivost
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Stavby z kostek: pohled ze stran
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy geometrických útvarů a těles   
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Úhly
Poznávání úhlů   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Ukázka

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Geometrie
Prostorová představivost
Počet kostek
Názvy a vlastnosti útvarů
Počty vrcholů, stran, hran
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix


Ukázka

Mřížkovaná

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.

Těžiště

Obsah

Obvod

Rovnoběžky

Kolmice

Rovnoběžky těžší

Trojúhelníky

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

Vzdálenosti

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

Středová souměrnost

Středová souměrnost těžší

Podobnost, shodnost

Otočení

Pythagorova věta

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Geometrie
      Názvy a vlastnosti útvarů
           Názvy geometrických útvarů a těles
1
2
3
4
Spustit
      Úhly
           Poznávání úhlů
1
2
3
4
Spustit
           Úhly v trojúhelníku
1
2
3
4
Spustit
      Operace a vlastnosti v rovině
           Podobnost, shodnost
1
2
3
4
Spustit

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Geometrie
Prostorová představivost
Prostorová představivost: mix
Stavby z kostek: pohled ze stran
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Sítě kostky
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy geometrických útvarů a těles   
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Geometrie
Prostorová představivost
Sítě kostky
Prostorová představivost: mix
Kostky: plán stavby
3D objekty z různých pohledů
Stavby z kostek: pohled ze stran
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy geometrických útvarů a těles   
Sítě těles   
Geometrické pojmy
Pojmy související s kružnicí
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy: úhly
Pojmy: dvojice úhlů
Názvy a vlastnosti útvarů: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   

Územíčka

Hra pro více hráčů. Odpovídáte na otázky a bojujete s ostatními o území. Je důležitá nejen správnost, ale i rychlost.

Geometrie
Názvy a vlastnosti útvarů
Názvy geometrických útvarů a těles   

Tipovačka

Hra pro více hráčů, lze hrát i v jednom. V omezeném čase odhadujete správný výsledek výpočtu na číselné ose. Nejpřesnější tip vítězí.

Geometrie
Úhly
Poznávání úhlů   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM