Geometrie


« Na přehled témat

Podtémata
Prostorová představivost
Geometrické pojmy
Obsah, obvod Více 
Objem, povrch Více 
Úhly
Geometrické konstrukce
Operace a vlastnosti v rovině
Pravoúhlý trojúhelník

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Geometrie
Prostorová představivost
Síť krychle   
Geometrické pojmy
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrie
Prostorová představivost
Prostorová představivost v rovině
Doplňování útvarů  Nový obsah
Otočení a překlopení v rovině
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Nárys a půdorys
Síť krychle   
Sítě těles   
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Drátek v průhledném objektu
Prostorová představivost: mix
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem
Pojmy související s kružnicí   
Geometrické pojmy: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, principy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, principy
Úhly
Poznávání úhlů   
Úhly v trojúhelníku
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Geometrické konstrukce
Geometrické konstrukce: značení   
Operace a vlastnosti v rovině
Osová souměrnost   
Středová souměrnost   
Podobnost, shodnost
Určení zobrazení v rovině
Operace a vlastnosti v rovině: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Geometrie
Prostorová představivost
Nárys, půdorys, bokorys   
Kostky: plán stavby
Stavby z kostek: pohled ze stran
Nárys a půdorys
Sítě těles   
Prostorová představivost: 3D objekty
3D objekty z různých pohledů
Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Úhly
Poznávání úhlů   
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedé oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol  Nový obsah
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy  Nový obsah
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Geometrie
Prostorová představivost
Počty vrcholů, stěn, hran   
Prostorová představivost: 3D objekty
Počet kostek
Obsah, obvod
Obsah (na mřížce)
Obvod (na mřížce)
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnice   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Objem: koule, válec, kužel   
Povrch: koule, válec, kužel   
Objem, povrch: mix
Úhly
Úhly v trojúhelníku
Úhly ve čtyřúhelníku
Úhly a mnohoúhelníky
Úhly: mix
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Geometrie
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol  Nový obsah
Objem a povrch: koule, válec, kužel  Nový obsah
Pravoúhlý trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Mřížkovaná

Úloha na procvičení geometrie s jednoduchým ovládáním a zajímavými úlohami.


Těžiště

Obsah

Obvod

Rovnoběžky

Kolmice

Rovnoběžky těžší

Trojúhelníky

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

Vzdálenosti

Osová souměrnost

Osová souměrnost těžší

Středová souměrnost

Středová souměrnost těžší

Podobnost, shodnost

Otočení

Pythagorova věta

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Geometrie
      Geometrické pojmy
           Názvy geometrických útvarů a těles
1
2
3
4
Spustit
      Úhly
           Poznávání úhlů
1
2
3
4
Spustit
           Úhly v trojúhelníku
1
2
3
4
Spustit
      Operace a vlastnosti v rovině
           Podobnost, shodnost
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat