Rovinné útvary

GAC
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/GAC)
Ukázat QR kód

umime.to/GAC


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Rovinné útvary jsou množiny bodů v rovině, tedy jde o dvourozměrné útvary. Nejznámější rovinné útvary jsou například čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, kruh, rovnoběžník, lichoběžník, pravidelný nebo nepravidelný mnohoúhelník.

U některých rovinných útvarů umíme jednoduše spočítat jejich obvod a obsah.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Kruh a kružnice
Úhly a kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Pojmy související s trojúhelníkem  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod a obsah trojúhelníku
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukční úlohy: trojúhelníky  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Trojúhelník: mix
Čtverec a obdélník
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obvod čtverce a obdélníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah čtverce a obdélníku  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnoběžník
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obvod rovnoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah rovnoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Lichoběžník
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obvod lichoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah lichoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Kruh a kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Vzájemná poloha dvou kružnic
Pojmy související s kružnicí  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly a kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah kruhu (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah kruhové výseče  
Zobrazit souhrn tématu
Délka oblouku  
Zobrazit souhrn tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukční úlohy: trojúhelníky  
Zobrazit souhrn tématu
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty  
Zobrazit souhrn tématu


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Obvod a obsah trojúhelníku
Obvod trojúhelníku (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Úhly v trojúhelníku  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: mix
Čtverec a obdélník
Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obvod čtverce a obdélníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah čtverce a obdélníku  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnoběžník
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obvod rovnoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah rovnoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Lichoběžník
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obvod lichoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah lichoběžníku  
Zobrazit souhrn tématu
Kruh a kružnice
Obsah kruhu (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah kruhu  
Zobrazit souhrn tématu
Obvod kruhu, délka kružnice  
Zobrazit souhrn tématu
Obsah kruhové výseče  
Zobrazit souhrn tématu
Délka oblouku  
Zobrazit souhrn tématu


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace  
Zobrazit souhrn tématu
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Pythagorova věta

Pythagorova věta je velmi užitečný nástroj, který využijeme v mnoha situacích.Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Rovinné útvary
      Trojúhelník
           Úhly v trojúhelníku Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence