Rovinné útvary jsou množiny bodů v rovině, tedy jde o dvourozměrné útvary. Nejznámější rovinné útvary jsou například čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, kruh, rovnoběžník, lichoběžník, pravidelný nebo nepravidelný mnohoúhelník.

U některých rovinných útvarů umíme jednoduše spočítat jejich obvod a obsah.


    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku   
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Kruh a kružnice
Úhly a kružnice   
Obsah kruhu   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Pojmy související s trojúhelníkem   
Obvod a obsah trojúhelníku
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku   
Obsah trojúhelníku   
Úhly v trojúhelníku   
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Trojúhelník: mix
Čtverec a obdélník
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obvod čtverce a obdélníku   
Obsah čtverce a obdélníku   
Rovnoběžník
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obvod rovnoběžníku   
Obsah rovnoběžníku   
Lichoběžník
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obvod lichoběžníku   
Obsah lichoběžníku   
Kruh a kružnice   
Vzájemná poloha dvou kružnic
Pojmy související s kružnicí   
Úhly a kružnice   
Obsah kruhu (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah kruhu   
Obvod kruhu, délka kružnice   
Obsah kruhové výseče   
Délka oblouku   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku   
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Obvod a obsah trojúhelníku
Obvod trojúhelníku (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku   
Obsah trojúhelníku   
Úhly v trojúhelníku   
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix
Čtverec a obdélník
Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)
Obvod čtverce a obdélníku   
Obsah čtverce a obdélníku   
Rovnoběžník
Obsah rovnoběžníku (na mřížce)
Obvod rovnoběžníku   
Obsah rovnoběžníku   
Lichoběžník
Obsah lichoběžníku (na mřížce)
Obvod lichoběžníku   
Obsah lichoběžníku   
Kruh a kružnice
Obsah kruhu (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah kruhu   
Obvod kruhu, délka kružnice   
Obsah kruhové výseče   
Délka oblouku   


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Pythagorova věta

Pythagorova věta je velmi užitečný nástroj, který využijeme v mnoha situacích.Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Rovinné útvary
      Trojúhelník
           Úhly v trojúhelníku
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence