Kružnice s daným středem S a poloměrem r je tvořena všemi body v rovině, které jsou od středu vzdáleny přesně o r. U každého bodu v rovině pak můžeme určit, kde leží:

  • na kružnici (jejich vzdálenost od S je rovna r)
  • ve vnitřní oblasti kružnice (jejich vzdálenost od S je menší než r, tyto body neleží na kružnici)
  • ve vnější oblasti kružnice (jejich vzdálenost od S je větší než r, tyto body také neleží na kružnici)

Kruh s daným středem S a poloměrem r je tvořen všemi body v rovině, které jsou od středu vzdáleny nejvýše o r. Kruh s daným středem a poloměrem je tedy sjednocení kružnice se stejným středem a poloměrem a její vnitřní oblasti. Střed S kruhu je bod, který patří do kruhu. (Zatímco střed kružnice neleží na kružnici, ale v její vnitřní oblasti.)


    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Kruh a kružnice
Úhly a kružnice   
Obsah kruhu   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Kruh a kružnice   
Vzájemná poloha dvou kružnic
Pojmy související s kružnicí   
Úhly a kružnice   
Obsah kruhu (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah kruhu   
Obvod kruhu, délka kružnice   
Obsah kruhové výseče   
Délka oblouku   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Kruh a kružnice
Obsah kruhu (na mřížce)
Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)
Obsah kruhové výseče (na mřížce)
Obsah kruhu   
Obvod kruhu, délka kružnice   
Obsah kruhové výseče   
Délka oblouku   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence