Matematika: 7. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Násobení a dělení

Počítání: kombinace operací

Kladná a záporná čísla

Dělitelnost

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Číselné soustavy

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky

Procenta

Desetinná čísla

Geometrie

Prostorová představivost

Názvy a vlastnosti útvarů

Obsah, obvod

Objem, povrch

Úhly

Geometrické konstrukce

Operace a vlastnosti v rovině

Pravoúhlý trojúhelník

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Rovnice

Úlohy s rovnicemi

Funkce

Grafy funkcí

Diskrétní matematika

Množiny

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky

Tematická zadání

Tematická zadání: slovní úlohy

Logické úlohy

Sokoban

Kulička

Skákačka

Rozdělovačka

Rozbitá kalkulačka

Rušná hodinka

Ploty

Barevné sudoku

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM