Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje 700 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé – vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, … U úloh je k dispozici i vysvětlení správného řešení.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání do 20   
Sčítání a odčítání: mix
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Kombinace operací: mix
Kombinace základních operací
Dělitelnost
Dělitel, násobek   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Zlomky: mix  Nový obsah
Procenta
Procenta: mix  Nový obsah
Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Geometrie

Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix  Nový obsah
Objem, povrch  Nový obsah
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace

Elementární algebra

Rovnice
Úlohy s rovnicemi
Přímá a nepřímá úměra  Nový obsah
Společná práce  Nový obsah
Slovní úlohy o směsích  Nový obsah
Slovní úlohy s rovnicemi: mix

Jednotky, míry

Čas
Počítání s časem
Slovní úlohy s časem
Jednotky
Jednotky: mix
Slovní úlohy na převody jednotek  Nový obsah
Peníze
Slovní úlohy o penězích
Finanční gramotnost  Nový obsah

Diskrétní matematika

Množiny
Množinové operace
Slovní úlohy na množiny
Kombinatorika
Permutace, kombinace, variace
Kombinace bez opakování
Kombinace s opakováním
Permutace a variace bez opakování
Permutace a variace s opakováním
Kombinatorika: mix
Kombinatorická číselná rozcvička

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky
Interpretace grafů
Slovní úlohy na sloupcové grafy
Slovní úlohy na spojnicové grafy
Interpretace tabulek

Tematická zadání

Tematická zadání: slovní úlohy
Myslím si číslo
Slovní úlohy s pohybem
Slovní úlohy na výpočet věku
Záludné slovní úlohy
Tematická zadání: slovní úlohy mix

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM