Tipovačka

Pravidla

V této hře je úkolem v omezeném čase správně tipnou odpověď na položenou otázku. Zadání je matematický výpočet, odpověď tipujete na číselné ose. Hráči získávají body podle pořadí jejich tipů. Hraje se 10 kol. Kdo získá nejvyšší součet, je celkovým vítězem.

Hra slouží pro procvičení práce s číselnou osou a pro budování matematické intuice. Schopnost rychle odhadovat správný výsledek je velice užitečná – ať už ve škole nebo v běžném životě.

Aritmetika
    Čísla
       Počítání do 100
             Odhad počtu teček
    Sčítání a odčítání víceciferné
       Sčítání a odčítání nad 100
    Násobení a dělení
       Násobení víceciferné
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Logaritmus
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselné ose
    Procenta
       Počítání s procenty
    Desetinná čísla
       Desetinná čísla na číselné ose
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
       Dělení desetinných čísel
Geometrie
    Úhly
       Poznávání úhlů

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM