Příprava na maturitu z matematiky

Přejít na: rozcestník k maturitě, přípravu k maturitě z českého jazyka a literatury, přípravu k maturitě z anglického jazyka

Tento rozcestník nabízí přehled vybraných cvičení vhodných pro přípravu na maturitní zkoušku, především na společnou státní část maturity. Cvičení jsou roztříděna do kategorií, které odpovídají oficiálnímu katalogu požadavků k maturitě. Systém Umíme obsahuje i další cvičení, která mohou být pro přípravu užitečná. V tomto přehledu jsme vybrali ta cvičení, která považujeme pro přípravu na maturitní zkoušku za nejužitečnější.

  1. Číselné obory
  2. Algebraické výrazy
  3. Rovnice
  4. Funkce
  5. Posloupnosti a finanční matematika
  6. Planimetrie
  7. Stereometrie
  8. Analytická geometrie
  9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

1. Číselné obory

Tato sekce zahrnuje práci se zlomky, desetinnými čísly, procenty, mocninami a odmocninami. Důkladné zvládnutí těchto oblastí je nezbytné i pro mnoho ostatních oblastí, vyplatí se tedy natrénovat si tyto oblasti opravdu důkladně.

RozhodovačkaZlomky, mocniny, odmocniny
RozhodovačkaZlomky: mix
RozhodovačkaDesetinná čísla: mix
Psaná odpověďVýpočty s desetinnými čísly
Psaná odpověďDesetinná čísla: mix
Slovní úlohyProcenta: mix
Rozbitá kalkulačkaDesetinná čísla, zlomky Úlohy
RozhodovačkaZlomky, mocniny, odmocniny
RozhodovačkaMocniny a odmocniny: mix
PexesoZáporné mocniny

2. Algebraické výrazy

PřesouváníLomené výrazy
RozhodovačkaVýrazy a jejich úpravy: mix
RozhodovačkaÚpravy lomených výrazů
RozhodovačkaÚpravy výrazů s více proměnnými
Psaná odpověďVýrazy a jejich úpravy: mix

3. Rovnice

Psaná odpověďRovnice se zlomky
Psaná odpověďZákladní rovnice: mix
Krok po krokuSoustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Krok po krokuSoustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Psaná odpověďDvě rovnice o dvou neznámých
PřesouváníKvadratické rovnice
Psaná odpověďKvadratické rovnice
Slovní úlohyKvadratické rovnice

4. Funkce

PřesouváníGrafy lineárních funkcí
GrafařGrafy lineárních funkcí
RozhodovačkaVlastnosti lineární funkce
PřesouváníGrafy kvadratických funkcí
GrafařGrafy kvadratických funkcí
RozhodovačkaVlastnosti kvadratické funkce
RozhodovačkaLogaritmus: výpočet
RozhodovačkaVýrazy s logaritmy
Krok po krokuVýrazy s logaritmy
RozhodovačkaVlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí
GrafařGrafy goniometrických funkcí
PexesoLogaritmus: výpočet
GrafařGrafy exponenciálních a logaritmických funkcí
RozhodovačkaGrafy goniometrických funkcí
RozhodovačkaGoniometrické funkce: mix

5. Posloupnosti a finanční matematika

RozhodovačkaAritmetická a geometrická posloupnost
RozhodovačkaZápis posloupností
Krok po krokuSleva, daň, přirážka, jednoduchý úrok
Slovní úlohyPočítání s penězi: mix

6. Planimetrie

Psaná odpověďÚhly v trojúhelníku
PřesouváníÚhly a kružnice
PřesouváníObsah kruhu
RozhodovačkaObsah kruhu
RozhodovačkaPodobnost
MřížkovanáStředová souměrnost těžší Úlohy
MřížkovanáOtočení Úlohy
MřížkovanáPodobnost Úlohy
Krok po krokuEuklidovy věty
RozhodovačkaOperace a vlastnosti v rovině: mix

7. Stereometrie

RozhodovačkaKrychle a kvádr
RozhodovačkaPovrch hranolu
PřesouváníPovrch kulatých těles
PřesouváníObjem kulatých těles
RozhodovačkaPovrch kulatých těles
RozhodovačkaObjem, povrch: vzorce, principy
RozhodovačkaObjem, povrch: koule, válec, kužel
Psaná odpověďPovrch hranatých těles
Psaná odpověďObjem hranatých těles
Psaná odpověďJednotky obsahu
Psaná odpověďJednotky objemu

8. Analytická geometrie

PřesouváníParametrické rovnice přímky v rovině
PřesouváníObecná rovnice přímky v rovině
PřesouváníVzdálenost bodů v rovině
PřesouváníSouřadnice vektoru
RozhodovačkaSouřadnice bodů v rovině
RozhodovačkaVzájemná poloha úseček v prostoru
RozhodovačkaPřímky: pojmy
RozhodovačkaVzájemná poloha přímky a bodu v rovině
Krok po krokuPřímky: mix
Krok po krokuPolohové úlohy

9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

RozhodovačkaKombinatorika: pojmy
Psaná odpověďKombinační čísla
Slovní úlohyKombinace bez opakování
Slovní úlohyKombinace s opakováním
Slovní úlohyPermutace a variace bez opakování
Slovní úlohyPermutace a variace s opakováním
RozhodovačkaPravděpodobnost: pojmy a značení
RozhodovačkaZákladní pravděpodobnost jevu
RozhodovačkaOpakované pokusy a složené jevy
Psaná odpověďPravděpodobnost: kostky
Slovní úlohyPravděpodobnost: mix
RozhodovačkaPrůměr a medián
RozhodovačkaAbsolutní a relativní četnost
RozhodovačkaTypy statistických dat
RozhodovačkaPopisná statistika: základní pojmy
Psaná odpověďPrůměr a medián
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence