Územíčka

1. Vyberte si mapu

2. Vyberte si téma

Aritmetika
    Sčítání a odčítání: základy
       Sčítání a odčítání do 10
       Sčítání a odčítání do 20
    Sčítání a odčítání víceciferné
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
       Dělení jednociferné
    Kladná a záporná čísla
       Číselná osa: kladná a záporná čísla
    Logaritmus
       Logaritmus: výpočet
    Číselné soustavy
       Římské číslice
       Binární čísla
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Sčítání a odčítání zlomků
    Desetinná čísla
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
Geometrie
    Geometrické pojmy
       Názvy geometrických útvarů a těles

Pravidla

  • Vaším úkolem je zabrat co největší územíčko.
  • Území zabíráte pomocí správných odpovědí na otázky.
  • Ale pozor, soupeři se ve stejný okamžik snaží o totéž.
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat