Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení a dělení: mix

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Kombinace operací: mix

Kombinace základních operací

Na dvorku je 5 ovcí, 8 slepic a 2 kohouti. Kolik mají zvířata na dvorku dohromady nohou?

Kombinace operací: mix

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné křížovky

Kombinace operací

Číselné křížovky

Číselné křížovky

Doplň operaci

Doplň operaci

Doplň operaci

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Prvočísla

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

Dělitelnost: mix

Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Mocniny

Odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

Vědecký zápis čísel

Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Počítání s procenty

Zlomky a procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Nárys, půdorys, bokorys

Síť krychle

Sítě těles

Počty vrcholů, stěn, hran

Prostorová představivost: 3D objekty

Prostorová představivost: mix

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obvod (na mřížce)

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obsah: kombinace útvarů

Obsah, obvod: mix

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry

Přímá a nepřímá úměrnost

Myslím si číslo

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

1800 cm = m

Jednotky délky

Babička plete svetr. Zatím upletla polovinu svetru a spotřebovala 5500 cm vlny na rukáv a 800 dm na přední díl. Kolik metrů vlny bude ještě potřebovat na dopletení svetru?Všechny zadané délky převedeme na metry. Na rukáv spotřebovala 5500 cm a to je55 m550 mNa přední díl spotřebovala 800 dm a to je8 m80 mCelkem zatím spotřebovala:
Kolik metrů vlny bude ještě potřebovat?Babička bude ještě potřebovat 135 metrů vlny.Babička bude ještě potřebovat 270 metrů vlny.

Jednotky délky

0,1 m = mm

Jednotky délky

Převody jednotek délky

650 cm

6,5 m65 m

Jednotky délky

1 dm1 m10 m
100 cm1000 m1 km
1 cm100 m1000 cm
10 cm10 mm0,1 km

Převody jednotek délky

0,25 m

2,5 cm25 cm

Jednotky délky

9 mm0,9 mm9 cm
90 dm900 cm0,9 m
0,9 cm0,09 cm90 cm
0,9 dm9000 cm90 m

Jednotky délky

Jednotky délky

Jednotky délky: ze života

2100 mm

délka velrybydélka delfína

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Vztahy grafů a tabulek

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabulky: mix

Statistika a práce s daty: Popisná statistika

Průměr a medián

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence