Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 6
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 2
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 5 0 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 30 0 / 29 0 / 7
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 19 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 15 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 17 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 7 0 / 24
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 8 0 / 17
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 55 0 / 15
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 15 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 42 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 22 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 9 0 / 4
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 22 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 7
Geometrie: Úhly 0 / 15 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 4 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 11 0 / 63
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 2 0 / 16
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 9
Elementární algebra: Rovnice 1 / 8
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 16
Funkce: Grafy funkcí 0 / 5 0 / 4
Jednotky, míry: Čas 0 / 8
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 37 0 / 8
Jednotky, míry: Peníze 0 / 2
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 2 0 / 12
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 11 0 / 51
Statistika a práce s daty: Popisná statistika 0 / 1
Řešení problémů: Hledání cesty
Řešení problémů: Splnění podmínek
Řešení problémů: Úlohy s nápadem 0 / 3

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: střední

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: lehké

Tabulka malé násobilky

Psaná odpověď: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: těžké

Tabulka malé násobilky

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: lehké

Násobení víceciferné

Pexeso: lehké

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: střední

Násobení víceciferné

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Násobení víceciferné

Psaná odpověď: těžké

Písemné násobení pod sebou

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka: střední

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: lehké

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: střední

Dělení se zbytkem

Psaná odpověď: střední

Dělení se zbytkem

Pexeso: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: těžké

Dělení víceciferné

Dělení víceciferné

Psaná odpověď: střední

Dělení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Dělení víceciferné

Pexeso: lehké

Dělení víceciferné

Pexeso: střední

Dělení víceciferné

Krok po kroku: lehké

Dělení víceciferné

Tetris: lehké
0

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: lehké

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: střední

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení

Kalkulačka: lehké
0/10

Násobení a dělení II

Kalkulačka: lehké
0/9

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Poznávání zlomků

Přesouvání: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: střední

Poznávání zlomků

Psaná odpověď: lehké

Zlomky slovně

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Přesouvání: těžké

Poznávání zlomků

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Roboti: lehké
0

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Psaná odpověď: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: těžké

Zlomky na číselné ose

Roboti: lehké
0

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Přesouvání: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: lehké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: těžké

Porovnávání zlomků

Roboti: lehké
0

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Psaná odpověď: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: těžké

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Psaná odpověď: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Psaná odpověď: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Sčítání a odčítání zlomků

Roboti: lehké
0

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Pexeso: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Psaná odpověď: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: lehké

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky: mix

Výpočty se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Zlomky: mix

Psaná odpověď: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Dělení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Zlomky a desetinná čísla

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky délky

Jednotky délky

Psaná odpověď: lehké

Jednotky délky

Krok po kroku: lehké

Jednotky délky

Psaná odpověď: střední

Jednotky délky

Přesouvání: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: lehké

Jednotky délky

Pexeso: lehké

Převody jednotek délky

Rozhodovačka: střední

Jednotky délky

Pexeso: střední

Jednotky délky

Přesouvání: střední

Jednotky délky

Přesouvání: těžké

Jednotky délky: ze života

Rozhodovačka: lehké

Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Psaná odpověď: lehké

Jednotky hmotnosti

Krok po kroku: střední

Jednotky hmotnosti

Pexeso: lehké

Jednotky hmotnosti

Psaná odpověď: střední

Jednotky hmotnosti

Přesouvání: střední

Jednotky hmotnosti: ze života

Rozhodovačka: lehké

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: lehké

Převody jednotek hmotnosti

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Přesouvání: střední

Převody jednotek obsahu

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Pexeso: střední

Jednotky obsahu: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: střední

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky obsahu

Roboti: lehké
0

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Pexeso: střední

Jednotky objemu

Rozhodovačka: střední

Jednotky objemu

Krok po kroku: střední

Jednotky objemu

Psaná odpověď: střední

Jednotky objemu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky objemu

Roboti: lehké
0

Jednotky teploty

Jednotky teploty: ze života

Rozhodovačka: střední

Jednotky: mix

Jednotky: mix

Psaná odpověď: střední

Slovní úlohy na převody jednotek

Slovní úlohy: střední

Jednotky: mix

Rozhodovačka: lehké

Jednotky: mix

Rozhodovačka: střední

Jednotky: zkratky a předpony

Rozhodovačka: lehké

Výběr správné jednotky

Rozhodovačka: střední

Statistika a práce s daty: Popisná statistika

Průměr a medián

Průměr a medián

Psaná odpověď: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence