Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 5 0 / 7
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 5
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 10 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 13 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 15 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 2 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 38 0 / 11
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 13 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 32 0 / 6
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 13
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 7
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 11 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 7
Geometrie: Úhly 0 / 9 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 3 0 / 84
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 5 0 / 38
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 6 0 / 16
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 7
Elementární algebra: Rovnice 0 / 11
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 7
Funkce: Grafy funkcí 0 / 7 0 / 4
Jednotky, míry: Čas 0 / 2
Jednotky, míry: Jednotky 0 / 22 0 / 4
Jednotky, míry: Peníze 0 / 2
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 3
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 150
Logické úlohy: Kulička 0 / 48
Logické úlohy: Skákačka 0 / 85
Logické úlohy: Rozdělovačka 0 / 184
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 0 / 16
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 48
Logické úlohy: Ploty 0 / 134
Logické úlohy: Barevné sudoku 0 / 42

Aritmetika: Násobení a dělení

Násobení víceciferné

Počítání

těžké

Rozhodovačka

střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání

těžké

Dělení víceciferné

Pexeso

střední

Tetris

lehké
0

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání: kombinace operací

Doplňování řad: počítání

střední

Kombinace operací: mix

Počítání

střední

Číselné křížovky

střední

Číselné křížovky

těžké

Doplň operaci

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Pexeso

střední

Římské rovnice

střední

Roboti

lehké
0

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

střední

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

lehké

Pojmy: dvojice úhlů

střední

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Pojmy související s kružnicí

Rozhodovačka

lehké

Geometrické pojmy: mix

Přesouvání

lehké

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obsah (na mřížce)

Obsah

lehké
0/11

Obvod (na mřížce)

Obvod

lehké
0/5

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Přesouvání

střední

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Počítání

střední

Obsah: kombinace útvarů

Obsah šedé oblasti

střední

Obsah, obvod: mix

Slovní úlohy

střední

Rozhodovačka

střední

Slovní úlohy

těžké

Obsah, obvod: vzorce, principy

střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka

střední

Rovnoběžky a kolmice

Kolmice

lehké
0/9

Rovnoběžky těžší

lehké
0/6

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky těžší

lehké
0/6

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

lehké

Krok po kroku

střední

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Přesouvání

střední

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Mřížkovaná

lehké
0/8

Středová souměrnost těžší

lehké
0/5

Otočení

Mřížkovaná

lehké
0/5

Určení zobrazení v rovině

Rozhodovačka

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Pexeso

střední

Přesouvání

střední

Pythagorova věta: aplikace

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Pythagorova věta

lehké
0/10

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka

střední

Počítání

střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Přesouvání

střední

Počítání

střední

Rozhodovačka

lehké

Krok po kroku

střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání

střední

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku

lehké

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Krok po kroku

střední

Počítání

lehké

Počítání

střední

Rovnice se závorkami

Počítání

střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Počítání

střední

Rovnice se zlomky

Krok po kroku

střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání

těžké

Rovnice: mix

Počítání

střední

Jednotky, míry: Čas

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

střední

Slovní úlohy s časem

těžké

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Rozhodovačka

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Těžké

lehké
0/12

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.