Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla

Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání víceciferné

Násobení a dělení

Počítání: kombinace operací

Kladná a záporná čísla

Dělitelnost

Číselné soustavy

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky

Geometrie

Prostorová představivost

Geometrické pojmy

Obsah, obvod

Geometrické konstrukce

Operace a vlastnosti v rovině

Elementární algebra

Rovnice

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky

Logické úlohy

Sokoban

Kulička

Skákačka

Rozdělovačka

Rozbitá kalkulačka

Rušná hodinka

Ploty

Barevné sudoku

Mřížkovaná

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat