Matematika: 4. třída (4. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Porovnávání a zaokrouhlování

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1000

Porovnávání čísel do 1 000 000

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Sčítání a odčítání

Sčítání do 20

Odčítání do 20

Sčítání a odčítání do 20: mix

Sčítání od 20 do 100

Odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix

Sčítání nad 100

Odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání nad 100: mix

Sčítání, odčítání a logické myšlení

Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Násobení, dělení a logické myšlení

Násobení a dělení: mix

Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Kladná a záporná čísla: mix

Dělitelnost

Sudé, liché

Podmínky dělitelnosti

Dělitelnost: mix

Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Geometrické konstrukce: mix

Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence