Čísla

Počítání do 20

Číselná osa do 20

Počítání do 100

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1000

Čísla do 1 000 slovně

Porovnávání čísel do 1 000 000

Velká čísla slovně

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Čísla: mix

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Násobení a dělení

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Kladná a záporná čísla

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Kladná a záporná čísla: mix

Dělitelnost

Sudé, liché

Podmínky dělitelnosti

Dělitelnost: mix

Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Geometrické konstrukce: mix

Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence