Roboti

Vyzkoušejte si své znalosti v závodě proti robotům. Za správnou odpověď se posunete dopředu, za špatnou dozadu. Když dorazíte do cíle dříve než roboti, postoupíte do dalšího levelu, kde vás čekají zákeřnější příklady a rychlejší roboti. Pokud chcete, můžete si také dát závod proti svým kamarádům.Aritmetika
      Sčítání a odčítání: základy
           Sčítání a odčítání do 10 (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Sčítání a odčítání do 20 (1. úroveň)
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Sčítání a odčítání víceciferné
           Sčítání a odčítání od 20 do 100 (1. úroveň)
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Násobení a dělení
           Malá násobilka (1. úroveň)
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
           Dělení jednociferné (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Kladná a záporná čísla
           Číselná osa: kladná a záporná čísla (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Počítání se zápornými čísly (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Dělitelnost
           Sudé, liché (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Dělitelnost (1. úroveň)
1
2
3
Spustit
      Mocniny, odmocniny, logaritmy
           Logaritmy (1. úroveň)
1
2
3
Spustit
      Číselné soustavy
           Římská čísla (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Binární čísla (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
Zlomky, procenta, desetinná čísla
      Zlomky
           Poznávání zlomků (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Zlomky na číselné ose (1. úroveň)
1
2
3
Spustit
           Porovnávání zlomků (1. úroveň)Spustit
           Sčítání a odčítání zlomků (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Procenta
           Počítání s procenty (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Desetinná čísla
           Desetinná čísla na číselné ose (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Sčítání a odčítání desetinných čísel (1. úroveň)
1
2
3
4
5
Spustit
           Násobení desetinných čísel (1. úroveň)
1
2
3
4
5
Spustit
Geometrie
      Názvy a vlastnosti útvarů
           Názvy útvarů (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Úhly
           Poznávání úhlů (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Úhly v trojúhelníku (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Operace a vlastnosti v rovině
           Souřadnice bodů v rovině (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Podobnost, shodnost (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
Elementární algebra
      Lineární funkce
           Graf lineární nerovnice (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
      Kvadratické funkce
           Graf kvadratické funkce (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
Jednotky, míry
      Jednotky
           Jednotky obsahu (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit
           Jednotky objemu (1. úroveň)
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM