Pojmy související s trojúhelníkem

umime.to/F4J


Stáhnout QR kód

Nadřazené: Geometrické pojmy

Navazující: Konstrukční úlohy průřezově

Cvičení

Rozhodovačka
obecný (různostranný) trojúhelník trojúhelník, ve kterém žádné dvě strany nejsou shodné
rovnoramenný trojúhelník trojúhelník, který má dvě strany shodné
rovnostranný trojúhelník trojúhelník, který má všechny tři strany shodné
pravoúhlý trojúhelník trojúhelník, který má jeden úhel pravý
odvěsna strana sousedící s pravým úhlem v pravoúhlém trojúhelníku
přepona strana protilehlá k pravému úhlu v pravoúhlém trojúhelníku
těžnice úsečka spojující střed strany a protilehlý vrchol trojúhelníku
těžiště průsečík těžnic
výška úsečka spojující vrchol trojúhelníku a patu kolmice vedené tímto vrcholem na protější stranu
ortocentrum průsečík výšek
kružnice opsaná kružnice, která prochází všemi vrcholy trojúhelníku
kružnice vepsaná kružnice, která se dotýká všech stran trojúhelníku
střed kružnice opsané průsečík os stran
střed kružnice vepsané průsečík os úhlů

Pozn. Přesné definice rovnoramenného trojúhelníku se liší: někteří autoři vyžadují „alespoň“ dvě strany shodné, jiní „právě“ dvě strany shodné. Rozdíl je v tom, zda rovnostranné trojúhelníky považujeme za rovnoramenné.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s trojúhelníkem


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence