Na rozdíl od běžného jazyka, kde mají slova většinou několik významů, v matematice používáme pojmy s přesně definovaným významem. To je velmi užitečné, protože se díky tomu můžeme vyjadřovat stručně a přitom jednoznačně. V geometrii se využívá řada pojmů.

téma příklady pojmů
Názvy geometrických útvarů a těles obdélník, kosodélník, trojúhelník, kružnice, krychle, kvádr, jehlan, koule
Pojmy související s úhly úhel tupý, ostrý, pravý, plný, střídavý, vrcholový
Pojmy související s trojúhelníkem těžiště, výška, přepona, odvěsna, kružnice vepsaná, rovnoramenný trojúhelník
Pojmy související s kružnicí průměr, poloměr, tětiva, tečna, sečna, výseč, úseč, středový úhel
Kuželosečky: pojmy elipsa, hyperbola, parabola, osa, vrchol, střed, asymptota

    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Geometrické pojmy
Kuželosečky: pojmy
Geometrické pojmy: mix


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Pojmy související s úhly   
Pojmy: velikost úhlů
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy související s trojúhelníkem   
Pojmy související s kružnicí   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Geometrické pojmy
Názvy geometrických útvarů a těles   
Geometrické pojmy: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Geometrické pojmy
      Názvy geometrických útvarů a těles
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence