Trojúhelník je základní geometrický útvar, který má tři vrcholy a tři strany. Trojúhelníky hrají v geometrii klíčovou roli, protože mnoho problémů lze řešit tak, že složitější obrazce rozdělíme na trojúhelníky a následně pracujeme s nimi.

Značení stran a úhlů v trojúhelníku:

Proti vrcholu A je strana a, proti vrcholu B je strana b a proti vrcholu C je strana c.

Výšky příslušné stranám v trojúhelníku:

Výška v_a je vzdálenost bodu A od přímky, na které leží strana a. Tedy je to vzdálenost bodu A od paty kolmice na přímku BC vedené bodem A. Tato pata kolmice může a nemusí ležet přímo na straně a.

Témata související s trojúhelníkem:


    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku   
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Trojúhelník
Pojmy související s trojúhelníkem   
Obvod a obsah trojúhelníku
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku   
Obsah trojúhelníku   
Úhly v trojúhelníku   
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: aplikace ve 3D
Trojúhelník: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku   
Konstrukční úlohy: trojúhelníky   
Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran
Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích
Euklidovy věty   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Trojúhelník
Obvod a obsah trojúhelníku
Obvod trojúhelníku (na mřížce)
Obsah trojúhelníku (na mřížce)
Obvod trojúhelníku   
Obsah trojúhelníku   
Úhly v trojúhelníku   
Pythagorova věta
Pythagorova věta: základní použití   
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: mix


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Trojúhelník
Pythagorova věta
Pythagorova věta: aplikace   
Pythagorova věta: úlohy s diagramem


Porozumění

U každé úlohy máte k dispozici text či obrázek popisující matematický problém. Následuje pak několik otázek, které testují, jak jste textu či obrázku porozuměli.


Pythagorova věta

Pythagorova věta je velmi užitečný nástroj, který využijeme v mnoha situacích.Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Trojúhelník
      Úhly v trojúhelníku
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence