Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník


Nadřazené téma: Goniometrické funkce

Předcházející téma: Pythagorova věta: základní použití

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaTýmovkaZávody

Goniometrické funkce můžeme v pravoúhlém trojúhelníku vyjádřit následovně:

  • Sinus (\sin) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu \alpha a délky přepony.
  • Kosinus (\cos) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny přilehlé úhlu \alpha a délky přepony.
  • Tangens (\tan) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu \alpha a délky odvěsny přilehlé úhlu \alpha.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM