Grafy goniometrických funkcí


Nadřazené téma: Grafy funkcí

Předcházející téma: Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPexesoGrafařTýmovkaZávody

Grafy základních goniometrických funkcí

Dopad úprav funkce na graf

Obrázek ukazuje grafy několika úprav funkce \sin(x).

\sin(x+1) graf má posunutou fázi (posun ve směru osy x)
\sin(x)+1 graf je posunutý ve směru osy y
\sin(2x) funkce má změněnou délku periody
2\sin(x) funkce má změněnou velikost amplitudy

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Grafy goniometrických funkcí   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Grafy goniometrických funkcí   

Grafař

Grafař je specializované cvičení na práci s grafem a funkcemi.

Grafy goniometrických funkcí   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Grafy goniometrických funkcí   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Grafy goniometrických funkcí   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM