Úhly ve čtyřúhelníku

umime.to/FZS


Stáhnout QR kód

Nadřazené Geometrie » Úhly » Úhly ve čtyřúhelníku
Předcházející Úhly v trojúhelníku
Navazující Úhly a mnohoúhelníkyKonstrukční úlohy: čtyřúhelníkyÚhly a kružnice
Součet vnitřních úhlů ve čtyřúhelníku je 360°.

Čtverec, obdélník

  • Ve čtverci i obdélníku je velikost všech vnitřních úhlů 90°.
  • Ve čtverci svírají úhlopříčky úhel o velikosti 90°.

Rovnoběžník

  • Protější úhly mají stejnou velikost.
  • Součet velikostí sousedních úhlů je 180°.
  • Speciálním případem rovnoběžníku je kosočtverec, jehož úhlopříčky svírají pravý úhel.

Lichoběžník

  • Součet velikostí vnitřních úhlů u ramen je 180°.
  • V rovnoramenném lichoběžníku jsou úhly u základen shodné.

Při výpočtu neznámého úhlu můžeme také daný čtyřúhelník rozdělit na několik trojúhelníků a lze využít i vrcholových a vedlejších úhlů.

Příklad: Určete velikost oranžového úhlu v rovnoběžníku ABCD.

V rovnoběžníku mají protější úhly stejnou velikost, úhel ADC má tedy velikost 115°. Úhel ADC tvoří s neznámým úhlem dvojici vedlejších úhlů. Velikost neznámého úhlu je tedy 180°-115°=65°.


    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Úhly ve čtyřúhelníku   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Úhly ve čtyřúhelníku   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Úhly ve čtyřúhelníku   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence