Osová souměrnost


Nadřazené téma: « Operace a vlastnosti v rovině

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaMřížkovanáTýmovkaZávody

Osová souměrnost je dána přímkou vzorec a přiřazuje každému bodu vzorec mimo osu takový bod vzorec, že přímka vzorec je osou úsečky vzorec. Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu.

Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti.

Útvar označujeme za osově souměrný, pokud je v nějaké osové souměrnosti obrazem sebe sama. Osu této souměrnosti pak nazýváme osou útvaru.

Příklady:

  • Úsečka je osově souměrná a má v rovině jedinou osu souměrnosti (kolmici v jejím středu).
  • Rovnoramenný trojúhelník je osově souměrný.
  • Trojúhelník, který není rovnoramenný, není osově souměrný.
  • Všechny pravidelné mnohoúhelníky jsou osově souměrné. Počet os souměrnosti je roven počtu vrcholů mnohoúhelníku.
  • Kruh je osově souměrný a má nekonečně mnoho os souměrnosti.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Osová souměrnost   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Osová souměrnost   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Osová souměrnost   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM