Směrnicový tvar rovnice přímky

GUC
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/GUC)
Ukázat QR kód

umime.to/GUC


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Každou přímku p, která není rovnoběžná s osou y můžeme vyjádřit ve tvaru: y=kx+q, kde k,q\in\mathbb{R}.

Tento tvar se nazývá směrnicový tvar rovnice přímky.

Konstanta k se nazývá směrnice a její hodnota je tangens úhlu, který svírá přímka p s kladnou částí osy x, tedy: k=\tan \varphi.

Konstanta q určuje průsečík přímky p s osou y, souřadnice průsečíku jsou: P=[0;q]. Pro přímku, která prochází počátkem je q=0, tedy směrnicový tvar její rovnice je: y=kx.

Směrnice přímky, která má směrový vektor \vec{u}=(u_1;u_2) je podíl souřadnic směrového vektoru:

k=\tan \varphi=\frac{u_2}{u_1}

Různé hodnoty směrnice

 • Směrnice přímky p: k_1=\tan \varphi_1=\frac{1}{2}
 • Směrnice přímky q: k_2=\tan \varphi_2=\frac{1}{1}=1
 • Směrnice přímky r: k_3=\tan \varphi_3=\frac{2}{1}=2
 • Čím větší odchylka od kladné části osy x, tím větší hodnota směrnice k.
 • Přímka rovnoběžná s osou x svírá s kladnou částí osy x úhel 0^\circ a tedy její směrnice je \tan 0^\circ=0.
 • Přímka rovnoběžná s osou y svírá s kladnou částí osy x úhel 90^\circ a pro tuto hodnotu funkce tangens není definována, proto nemůžeme určit směrnici.

Směrnicový tvar přímky z obrázku

Hledáme směrnicový tvar rovnice přímky: y=kx+q.

 • Pro nalezení konstant k a q určíme směrový vektor přímky p a průsečík s osou y.
 • směrový vektor přímky: \vec{u}=(1;-2)
 • směrnice: k=\tan \varphi=\frac{u_2}{u_1}=\frac{-2}{1}=-2
 • průsečík přímky s osou y: P=[0;5]
 • konstanta q=y_P=5
 • přímka na obrázku má směrnicový tvar y=-2x+5

Dvě přímky

Dvě rovnoběžné přímky svírají s kladnou částí osy x stejný úhel, mají tedy stejnou směrnici.

Pro dvě k sobě kolmé přímky platí:

 • přímka p má směrový vektor \vec{u}=(u_1;u_2) a tedy směrnicí: k=\frac{u_2}{u_1}
 • každá přímka k ní kolmá má směrový vektor (-u_2;u_1) a tedy směrnici: \frac{-u_2}{u_1}=-\frac{1}{k}
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Směrnicový tvar rovnice přímky  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence