Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 3
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 1
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 5
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 26 0 / 7
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 12
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 11 0 / 4
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 13 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 5
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 34 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 9
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 24 0 / 6
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 12
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 13 0 / 11
Geometrie: Úhly 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 1 0 / 66
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 5 0 / 13
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy
Elementární algebra: Rovnice 0 / 4
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 4
Funkce: Grafy funkcí 0 / 5 0 / 4
Jednotky, míry: Čas 0 / 4
Jednotky, míry: Jednotky 0 / 27
Jednotky, míry: Peníze 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 1
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 4
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 74
Logické úlohy: Kulička 0 / 102
Logické úlohy: Skákačka 0 / 92
Logické úlohy: Rozdělovačka 0 / 129
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 1 / 72
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 62
Logické úlohy: Ploty 0 / 79
Logické úlohy: Barevné sudoku 0 / 42

Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Rozhodovačka

střední

Zaokrouhlování velkých čísel

Počítání

střední

Čísla: mix

Počítání

střední

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Pavučiny

těžké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání nad 100

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

těžké

Odčítání pod sebou

Přesouvání

střední

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Rozhodovačka

střední

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Rozhodovačka

lehké

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Pexeso

lehké

Rozhodovačka

lehké

Počítání

lehké

Roboti

lehké
0

Počítání se zápornými čísly

Rozhodovačka

lehké

Počítání

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Počítání

lehké

Výrazy s absolutní hodnotou

Pexeso

střední

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka

lehké

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

lehké

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

lehké

Geometrické pojmy: mix

Přesouvání

lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky

lehké
0/9

Kolmice

lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

lehké
0/10

Konstrukční úlohy

Krok po kroku

lehké

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

lehké
0/9

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Přesouvání

lehké

Přesouvání

střední

Osová souměrnost těžší

lehké
0/6

Středová souměrnost

Rozhodovačka

lehké

Přesouvání

střední

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Rozhodovačka

lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Elementární algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítání

lehké

Základní rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku

lehké

Pexeso

lehké

Počítání

lehké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku

střední

Slovní úlohy

střední

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Slovní úlohy o penězích

střední

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Přesouvání

střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Interpretace grafů

Slovní úlohy na sloupcové grafy

střední

Slovní úlohy na spojnicové grafy

střední

Interpretace tabulek

Slovní úlohy

střední

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka

střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: záludné

lehké
0/19

Logické úlohy: Rozdělovačka

Rozdělovačka

Rozdělovačka: lehké

lehké
0/29

Rozdělovačka: střední

lehké
0/50

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: lehké

lehké
1/14

Počty: těžší

lehké
0/13

Počty s pamětí

lehké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Střední

lehké
0/23

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Rozcvička

lehké
0/16

Základní

lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

lehké
0/14
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.