Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 5
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 1
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 5
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 27 0 / 29 0 / 7
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 13 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 11 0 / 4
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 13 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 5
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 36 0 / 4
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 10
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 26 0 / 6
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 12
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 13 0 / 11
Geometrie: Úhly 0 / 8 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 1 0 / 65
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 5 0 / 13
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 1
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 3
Elementární algebra: Rovnice 1 / 4
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 4
Funkce: Grafy funkcí 0 / 5 0 / 4
Jednotky, míry: Čas 0 / 4
Jednotky, míry: Jednotky 1 / 27
Jednotky, míry: Peníze 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 1
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 4 0 / 15
Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 74
Logické úlohy: Kulička 0 / 102
Logické úlohy: Skákačka 0 / 92
Logické úlohy: Rozdělovačka 0 / 129
Logické úlohy: Autíčka 0 / 62
Logické úlohy: Ploty 0 / 79
Logické úlohy: Barevné sudoku 0 / 42

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Pavučiny

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Násobení a dělení

Malá násobilka

Tabulka malé násobilky

Rozhodovačka: střední

Pavučiny s násobením

Přesouvání: střední

Malá násobilka

Pexeso: těžké

Tabulka malé násobilky

Počítání: lehké

Tabulka malé násobilky

Počítání: střední

Tabulka malé násobilky

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Násobení víceciferné

Pexeso: lehké

Násobení víceciferné

Slovní úlohy: střední

Násobení víceciferné

Pexeso: střední

Násobení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Násobení víceciferné

Počítání: střední

Násobení víceciferné

Počítání: těžké

Písemné násobení pod sebou

Písemné násobení pod sebou

Rozhodovačka: střední

Písemné násobení pod sebou

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy: střední

Dělení se zbytkem

Počítání: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: střední

Dělení se zbytkem

Přesouvání: těžké

Dělení víceciferné

Dělení víceciferné

Počítání: střední

Dělení víceciferné

Rozhodovačka: střední

Dělení víceciferné

Pexeso: lehké

Dělení víceciferné

Pexeso: střední

Dělení víceciferné

Tetris: lehké
0

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení jednociferným číslem

Přesouvání: střední

Písemné dělení dvouciferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Přesouvání: střední

Násobení a dělení: mix

Násobení a dělení: mix

Slovní úlohy: střední

Násobení a dělení: mix

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení: mix

Počítání: střední

Násobení a dělení

Kalkulačka: lehké
0/10

Násobení a dělení II

Kalkulačka: lehké
0/9

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Poznávání zlomků

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Poznávání zlomků

Přesouvání: střední

Poznávání zlomků

Počítání: lehké

Zlomky slovně

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Pexeso: lehké

Poznávání zlomků

Roboti: lehké
0

Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: lehké

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků

Přesouvání: lehké

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: lehké

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: lehké

Sčítání zlomků s obrázky

Počítání: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Počítání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: lehké

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Slovní úlohy: lehké

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Počítání: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

Rozhodovačka: lehké

Pojmy související s trojúhelníkem

Pojmy související s trojúhelníkem

Rozhodovačka: lehké

Geometrické pojmy: mix

Geometrické pojmy: mix

Přesouvání: lehké

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: základní použití

Přesouvání: lehké

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dosazování do výrazů

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: lehké

Dosazování do výrazů

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: lehké

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Vennovy diagramy

Přesouvání: střední

Tematická zadání: Tematická zadání: slovní úlohy

Tematická zadání: slovní úlohy

Záludné slovní úlohy

Slovní úlohy: střední

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: záludné

Sokoban: lehké
0/19

Logické úlohy: Autíčka

Autíčka

Střední

Autíčka: lehké
0/23

Logické úlohy: Barevné sudoku

Barevné sudoku

Sudoku 6×6

Barevné sudoku: lehké
0/14
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence