Matematika: 6. třída (6. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Aritmetika: Čísla 1 / 17 0 / 9
Aritmetika: Porovnávání a zaokrouhlování 0 / 20
Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy 0 / 12
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 0 / 21 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 5 / 60 0 / 29 10 / 22
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 29 0 / 12 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla 0 / 18 0 / 8
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 22 0 / 7
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 9 0 / 24
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 1 / 60 0 / 7
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 16
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 1 / 46 0 / 35 0 / 20
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 18 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy 0 / 6 0 / 4
Geometrie: Rovinné útvary 0 / 3
Geometrie: Prostorové útvary 0 / 2
Geometrie: Obsah a obvod 0 / 49 0 / 31
Geometrie: Objem a povrch 0 / 15
Geometrie: Úhly 0 / 17 0 / 8
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 13 0 / 85
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 13 0 / 49
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 6 0 / 4
Elementární algebra: Úměrnosti 0 / 4
Elementární algebra: Poměry 0 / 15
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 3
Elementární algebra: Rovnice 1 / 7
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 4
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 4
Jednotky, míry: Čas 1 / 11
Jednotky, míry: Jednotky 2 / 37 0 / 8
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 1 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 2
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 8
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 2
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 19 0 / 51

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Násobení a dělení

Malá násobilka

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Kombinace operací: mix

Zlomky

Poznávání zlomků

Zlomky na číselné ose

Porovnávání zlomků

Krácení zlomků

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Výpočty se zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla: mix

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obsah trojúhelníku (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod: mix

Obsah trojúhelníku

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah kruhu

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence