Vlastnosti kvadratické funkce


Nadřazené téma: Kvadratické funkce

Předcházející téma: Vlastnosti funkcí

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaTýmovkaZávody

Funkce je kvadratická, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a\neq 0.

Definiční obor kvadratické funkce je celá množina reálných čísel.

Kvadratická funkce nemá žádnou z následujících vlastností: prostá, periodická, rostoucí, klesající.

Další vlastnosti závisí na tom, zda je kvadratický člen kladný či záporný:

  • Pro a>0 je funkce zdola omezená, není shora omezaná. V bodě -\frac{b}{2a} má minimum.
  • Pro a<0 je funkce shora omezená, není zdola omezaná. V bodě -\frac{b}{2a} má maximum.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Vlastnosti kvadratické funkce   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Vlastnosti kvadratické funkce   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Vlastnosti kvadratické funkce   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM