Při dělení desetinných čísel se můžeme desetinné části snadno zbavit tak, že dělence i dělitele vynásobíme dostatečně velkou mocninou desítky. Následně pak čísla dělíme stejně jako přirozená čísla. Příklady:

  • 8:0{,}2 = 80:2 = 40
  • 1:0{,}05 = 100:5 = 20
  • 2{,}5:2 = 25:20 = 1{,}25

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Dělení desetinných čísel   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Dělení desetinných čísel   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Dělení desetinných čísel   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat