';

Desetinná čísla


Nadřazené téma: « Zlomky, procenta, desetinná čísla


Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou. Na prvním místě za desetinnou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny a tak dále. Například číslo 1,3 značí „jedna celá a tři desetiny“, číslo 3,25 značí „tři celé a dvacet pět setin“.

Podtémata

Desetinná čísla slovně
Porovnávání desetinných čísel
Zaokrouhlování desetinných čísel
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Rovnice s desetinnými čísly

Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.

Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel  Nový obsah
Zaokrouhlování desetinných čísel
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  Nový obsah
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel  Nový obsah
Násobení desetinných čísel  Nový obsah
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Výpočty s desetinnými čísly
Rovnice s desetinnými čísly  Nový obsah

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Desetinná čísla
      Desetinná čísla na číselné ose
1
2
3
4
Spustit
      Sčítání a odčítání desetinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit
      Násobení desetinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Desetinná čísla
      Sčítání a odčítání desetinných čísel
1
2
3
Spustit
      Násobení desetinných čísel
1
2
3
Spustit

Územíčka

Hra pro více hráčů. Odpovídáte na otázky a bojujete s ostatními o území. Je důležitá nejen správnost, ale i rychlost.

Desetinná čísla
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel
Zaokrouhlování desetinných čísel
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zlomky a desetinná čísla
Desetinná čísla: mix

Tipovačka

Hra pro více hráčů, lze hrát i v jednom. V omezeném čase odhadujete správný výsledek výpočtu na číselné ose. Nejpřesnější tip vítězí.

Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM