Jednotky teploty


Jednotky

Cvičení

Rozhodovačka

Základní fyzikální jednotkou teploty (v soustavě SI) je kelvin (K) V běžném životě se ovšem používají po celém světě stupně Celsia (°C). Výjimku tvoří USA, kde se používají stupně Fahrenheita (°F).

Stupně Celsia jsou zavedeny tak, že bod tání vody je 0 °C a bod varu vody je 100 °C.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Jednotky teploty   
Jednotky teploty: ze života


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat