Jednotky obsahu


Nadřazené téma: Jednotky

Předcházející téma: Jednotky délky

Zkratky jednotek obsahu

Obsah vyjadřuje velikost plochy. Základní jednotkou obsahu je metr čtvereční, což je plocha čtverce o straně délky 1 metr. Přehled dalších jednotek a jejich zkratek:

mm² milimetr čtvereční
cm² centimetr čtvereční
metr čtvereční
km² kilometr čtvereční
ar plocha čtverce o straně 10 m, tj. 100 m²
ha hektar, plocha čtverce o straně 100 m, tj. 10 000 m²

Základní převody

Převody mezi jednotkami obsahu znázorňuje následující schéma a tabulka. Oproti jednotkám délky, u kterých při převodech vesměs násobíme (dělíme) číslem 10, u jednotek obsahu typicky násobíme (dělíme) číslem 100.

1 ha = 0,01 km² = 100 arů = 10 000 m²
1 ar = 0,01 ha = 100 m²
1 km² = 10 000 00 m² = 100 ha = 10 000 arů
1 m² = 10 000 cm²

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Jednotky obsahu   


Ukázka

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Jednotky obsahu   
Převody jednotek obsahu
Jednotky obsahu: ze života


Ukázka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Jednotky obsahu   


Ukázka

Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Jednotky obsahu   


Ukázka

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Jednotky obsahu
1
2
3
4
Spustit

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: ze života

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: ze života

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM