Jednotky času


Čas

Na rozdíl od jiných jednotek, běžně používané jednotky času nejsou násobky desítky a nevyužívají předpony typu mili-, deka-, kilo-.

1 minuta 60 sekund
1 hodina 60 minut
1 den 24 hodin
1 týden 7 dní
1 měsíc 28 až 31 dní
1 rok 12 měsíců
1 rok 365 nebo 366 dní

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Jednotky času   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Jednotky času   


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Jednotky času   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat